Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest eFaktor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15 (dalej eFaktor). W razie potrzeby, w tej sprawie, można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: inspektordanychosobowych@efaktor.com.pl.

Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług eFaktor, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz podmioty, którym administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.