Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

10 najlepszych źródeł finansowania biznesu. Kompletny przewodnik dla firm

30.11.2022

 

By rozwijać swoją firmę, przedsiębiorcy często poszukują dodatkowych źródeł finansowania. Jest to częsta praktyka, które pozwala na zrobienie kroku do przodu. Wybrane rozwiązanie powinno być dopasowane do konkretnej firmy. Dzięki temu będzie ono odpowiadało jej potrzebom i przyniesie najlepsze efekty. Jakie źródła finansowania powinniśmy rozważyć? Przedstawiamy 10 najlepszych źródeł finansowania biznesu.

Finansowanie wewnętrzne – czym jest oraz rodzaje finansowania wewnętrznego

Źródła finansowania dzielą się na wewnętrzne i zewnętrze. Wewnętrzne źródła finansowania polegają na wykorzystaniu własnych środków, które posiada nasza firma. Wewnętrzne źródła finansowania zakładają niekorzystanie z kapitałów obcych. Jakie są rodzaje finansowania wewnętrznego?

1. Amortyzacja

Amortyzacja polega na zmniejszeniu wartości dóbr trwałych. Podczas pracy zatrudnione osoby korzystają z różnych sprzętów, które stopniowo się zużywają, przez co tracą powoli swoją wartość. Jakie to mogą być dobra? Chociażby budynki, maszyny, środki transportu oraz wszelkie urządzenia, np. laptop, drukarka czy służbowe telefony. To ważne, by przedsiębiorca uwzględnił wszystkie dobra trwałe w kosztach. Dzięki temu będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Pozwalają one na zmniejszenie podstawy opodatkowania, dlatego też nasza firma zapłaci mniej podatku dochodowego. Zużycie to może mieć związek z użytkowaniem (charakter fizyczny) lub ze starzeniem się sprzętu (charakter ekonomiczny). Po zakończeniu odpisu, firma powinna zastąpić zużyty sprzęt nowym. Odpisy mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną.

2. Faktoring

Faktoring, czyli finansowanie faktur jest często wybierane przez firmy, które pozwalają na płatności z odroczonym terminem. Faktoring online polega na tym, że faktor (firma, która świadczy usługę faktoringu przez Internet) wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności faktoranta (czyli w tym przypadku naszej firmy), które zostały wystawione dla odbiorców, którymi są różni kontrahenci. Dzięki finansowaniu faktur przez firmę faktoringową, nie musimy czekać na wpływ środków finansowych. Faktoring przez Internet pozwala nam na otrzymanie pieniędzy od razu. Nasz odbiorca rozlicza się później z faktorem.

Faktoring online pozwala nam na zwiększenie płynności finansowej, dzięki której firma będzie mogła szybciej się rozwijać. W efaktor.com.pl procedury są jasne, proste i zrozumiałe. Dzięki usłudze faktoringu, możemy odraczać terminy płatności, co wzmocni naszą konkurencyjność i pozycję na rynku. Jednocześnie nie musimy martwić się brakiem środków finansowych. Faktoring daje nam zarówno krótko, jak i długoterminowe korzyści.

W celu pozyskania środków finansowych na rozwój, możemy także skorzystać z faktoringu odwrotnego. Na czym on polega? Faktoring odwrotny pozwala na pokrycie kosztów zakupów do firmy. Faktor płaci naszą fakturę kosztową, a my zwracamy mu środki w dogodnym terminie.

Finansowanie zewnętrzne – czym jest oraz rodzaje finansowania zewnętrznego

Finansowanie zewnętrzne polega na pozyskaniu kapitału obcego, czyli takiego, który nie pochodzi z naszej działalności. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadku małych oraz średnich firm, które nie mają wystarczającego kapitału własnego, który umożliwiałby im rozwój. Jakie są rodzaje finansowania zewnętrznego?

3. Dotacje finansowe

Dotacje są najczęściej udzielane przez państwo i przybierają formę dofinansowania zwrotnego lub bezzwrotnego. Możemy starać się o różnego typu dofinansowania, które zależą m.in. od miejsca prowadzenia działalności czy samego jej charakteru. Są one przyznawane po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie. Dzięki dotacjom możemy zwiększyć konkurencyjność firmy i rozwijać ją. Jednakże procedury przyznania dotacji są skomplikowane, a finanse są przyznawane tylko na konkretne cele.

 

 

4. Akcje i obligacje

Firma, która zostanie przekształcona w spółkę publiczną, może emitować akcje oraz obligacje. Taka firma jest także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Po wprowadzeniu akcji do obrotu, są one wykupowane przez inwestorów, a my zyskujemy środki finansowe. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku konieczności pozyskania kapitału długoterminowego. Firmy emitujące akcje muszą raportować swoje działania oraz finanse.

Emisja obligacji pozwala za to na pozyskanie kapitału dłużnego. Emitent, czyli nasza firma, wydaje obligacje obligatariuszowi, czyli inwestorowi. W tym przypadku emitent staje się dłużnikiem. Gdy nadchodzi wyznaczony termin, emitent zwraca cenę nominalną obligacji oraz oprocentowanie. Ich funkcjonowanie jest więc podobne do kredytów bankowych.

6. Kredyty bankowe

Firma, która posiada zdolność kredytową, może zaciągnąć kredyt bankowy. Wymaga to jednak szczegółowej weryfikacji oraz oceny ryzyka. Kredyty obciążone są wysokimi odsetkami, które należy spłacać terminowo wraz z ratami kredytu. By otrzymać kredyt, musimy przedstawić konkretny cel pozyskania środków finansowych. Oferty banków są różnorodne, jednak zawsze wiążą się z dużą liczbą formalności oraz długim czasem oczekiwania na przyznanie kredytu.

7. Kredyt kupiecki

Kredyty kupieckie to możliwość spłaty zobowiązania po terminie dostawy towaru. Termin płatności jest ustalany i spisywany w szczegółowej umowie. Dzięki temu możemy spokojnie uregulować aktualne zobowiązania, wygenerować przychody, a następnie spłacić zakupione towary. Jest to łatwa i nisko kosztowa forma finansowania zewnętrznego, która pozwala na rozwój firmy. Wiąże się jednak z możliwością wystąpienia słabszej płynności finansowej.

8. Leasing

Leasing dzieli się na operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny pozwala na korzystanie z dóbr trwałych za opłatą. Może być to zarówno sprzęt elektroniczny, np. laptop, jak i pojazdy czy maszyny. Leasingodawca jest właścicielem dobra trwałego, a leasingobiorca płaci raty, które może wliczyć w koszty działalności. Najczęściej leasingodawca oferuje możliwość wykupu danego dobra. Leasing finansowy przebiega podobnie. Różnicą jest to, że dane dobro zostaje uznane jako majątek leasingobiorcy. Oznacza to, że musimy dokonywać odpisów amortyzacyjnych i w koszty możemy wliczyć tylko część rat.

9. Anioł biznesu

Anioł biznesu to osoba, która odniosła sukces w konkretnej branży. Posiada on specjalistyczną wiedzę na temat prowadzenia firmy oraz środki finansowe, którymi może wesprzeć inny podmiot. Korzystając z pomocy Anioła biznesu, otrzymujemy nie tylko środki finansowe, ale także wsparcie w zarządzaniu czy tworzeniu strategii oraz podejmowaniu zadań związanych z prowadzeniem działalności. Korzystając z tego rozwiązania, tracimy jednak część mocy decyzyjnych.

10. Franczyza

Franczyza polega na prowadzeniu biznesu pod szyldem firmy matki. Oznacza to, że możemy zacząć prowadzić firmę, nawet gdy nie mamy pomysłu na działalność. Franczyzobiorca otrzymuje całe know-how oraz pomoc w prowadzeniu biznesu od franczyzodawcy. Ryzyko prowadzenia takiej firmy jest minimalne, ponieważ występujemy pod znaną marką.

 

Wybierając rozwiązanie dla nas, musimy zastanowić się, który sposób będzie najlepszy dla naszej firmy. Co pozwoli nam na uzyskanie płynności finansowej oraz rozwój biznesu? Jaki cel chcemy osiągnąć? Odpowiedź na te pytania pozwoli nam na wybranie najlepszej opcji.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.