Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Dla kogo przeznaczony
jest faktoring?

Faktoring to finansowanie dla przedsiębiorstw, które
w biznesie cenią sobie dostępność, stabilność i niskie koszty.
To instrument finansowy, który z powodzeniem zastępuje
ryzykowny kredyt bankowy.

To narzędzie dla firm, które chcą się rozwijać

Wystarczy, że spełniasz jeden z poniższych warunków
tool

Jakie to firmy?

Firmy, które szukają źródła finansowania biznesu

Faktoring jest finansowaniem przychodowym, co odróżnia go od kredytu bankowego. Ten drugi opiera się na dochodowości przedsiębiorcy, a nie tylko na jego przychodach. W konsekwencji, gdy dochód (zysk) przedsiębiorcy spada, może on się spodziewać zacieśnienia oferty kredytowej. Bank może podnieść ceny (tzw. “premia za ryzyko”) i zażądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, a jeśli jej nie dostanie odmówić finansowania lub zmniejszyć istniejące kredyty.

Image 15
Image 18

Firmy, które chcą oprzeć finansowanie o przychód

Finansowanie oparte o przychód jest o wiele stabilniejsze i bezpieczniejsze dla przedsiębiorcy. Jego wysokość określa w zasadzie skala sprzedaży, pomniejszona o umówiony procent. Dochodowość firmy nie jest zbyt skrupulatnie analizowana, tak długo jak firma nie ma długotrwałej historii strat, aktualnych postępowań komorniczych lub egzekucji z majątku. Faktoring jest finansowaniem, które swoje bezpieczeństwo opiera na rzetelnych dłużnikach, którzy terminowo realizują swoje zobowiązania.

Firmy, które generują sprzedaż

Faktoring polega na finansowaniu przedsiębiorstwa pod zabezpieczenie należności, czyli stwierdzonych fakturami, odroczonych płatności wynikających ze sprzedaży (dostawy towarów lub usług). Każda wystawiona faktura jest podstawą do otrzymania środków, a każdy spływ należności (tzn. płatność wykonana przez dłużnika) pomniejsza wykorzystane finansowanie. Dlatego, do celów rozliczeniowych, faktor zakłada specjalny rachunek bankowy, który przedsiębiorca umieszcza na swoich fakturach.

Image 3
Image 7

Startupy

Powyższe cechy sprawiają, że faktoring świetnie nadaje się dla spółek, które nie mogą pochwalić się historią dochodowych wyników. Do takich należą startupy i nowe spółki w fazie rozwoju. Ta zasada nie dotyczy wyłącznie podmiotów technologicznych, ale każdej nowopowstałego przedsiębiorstwa, które dzięki faktoringowi może uzyskać finansowanie adekwatne do swoich potrzeb.

Firmy handlowe

Przedsiębiorstwa handlowe zazwyczaj nie inwestują nadmiernie w aktywa trwałe. Ich źródłem dochodu są operacje zakupu i sprzedaży, a nie produkcja. z tego względu też zazwyczaj nie mają wysokich kapitałów własnych. W konsekwencji udzielenie kredytu przez bank jest utrudnione, a często niemożliwe. Faktoring jest doskonałym sposobem finansowania tego typu firmy.

Image 17
Image 1

Firmy potrzebujące zwiększonego finansowania bieżącego

Kredyt bankowy opiera się — jak wspomniano wyżej — o dochodowość firmy i o wartość zabezpieczenia. Niewielkie zyski lub niska wycena aktywów często uniemożliwia uzyskanie finansowania na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania na kapitał obrotowy. w takiej sytuacji problem płynności firmy pozostaje nierozwiązany. Tymczasem faktoring, opierając się na stronie przychodowej jest w stanie wesprzeć biznes finansowaniem bliskim do kwoty sprzedaży.

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.