Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny (faktoring dłużny) – eFaktor spłaca zobowiązania Klienta bezpośrednio na rzecz jego Kontrahenta (wystawcy faktury – dostawcy towarów, wykonawcy usług). Klient zwraca Faktorowi zaangażowaną kwotę w uzgodnionym z Faktorem terminie. Usługa droższa od faktoringu klasycznego (niepełnego) i wymaga zabezpieczenia ze względu na wyższe ryzyko po stronie Faktora.

Przebieg transakcji

  1. Klient zgłasza do finansowania fakturę otrzymaną od Kontrahenta wraz z Oświadczeniem Kontrahenta o zgodzie na bezpośrednią płatność przez eFaktor.
  2. eFaktor dokonuje płatności 100% faktury bezpośrednio na rachunek Kontrahenta wskazany w Oświadczeniu.
  3. Klient zwraca Faktorowi równowartość zapłaconej przez Faktora kwoty w uzgodnionym terminie.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

  • zapłata za fakturę wystawioną Klientowi przez Kontrahenta nawet przed terminem płatności
  • możliwość skrócenia terminu zapłaty dla dostawców Klienta i uzyskanie dzięki temu korzystniejszych cen
  • możliwość sfinansowania zakupów pod nowo podpisane kontrakty, których Klient nie jest w stanie dokonać z bieżących należności