Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring odwrotny

W faktoringu odwrotnym finansujesz zakupy swojej firmy. eFaktor opłaca fakturę kosztową za Ciebie. Klient zwraca do eFaktor zaangażowaną kwotę we wcześniej ustalonym, dogodnym terminie.
Korzystając z faktoringu odwrotnego możesz sprawniej realizować kontrakty, być niezależnym od inflacji oraz skutecznie negocjować warunki cenowe za materiały lub usługi.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Lepsze warunki dla Twojej firmy

Dzięki temu, że eFaktor opłaci Twoje faktury
zakupowe, zaoszczędzone w ten sposób środki możesz inwestować w ważne projekty Twojej firmy.

Zwiększenie konkurencyjności

Skrócenie terminów zapłaty dla Twoich Kontrahentów to szansa na poprawę współpracy i możliwość wynegocjowania lepszych, niższych cen.

Rozwój i elastyczność

Faktoring odwrotny pomaga finansować zakupy, dzięki którym zwiększysz zasięg działania i pozyskasz nowe zlecenia i kontrakty.

Przebieg transakcji:

1. Zgłoszenie faktury do finansowania

Klient zgłasza do finansowania fakturę otrzymaną od Kontrahenta wraz z oświadczeniem o zgodzie na bezpośrednią płatność za fakturę przez eFaktor.

2. Środki na koncie Kontrahenta

eFaktor dokonuje zapłaty bezpośrednio na rachunek Kontrahenta wskazany przez strony w oświadczeniu.

3. Rozliczenie należności

Klient zwraca eFaktor równowartość zapłaconej przez eFaktor kwoty we wcześniej ustalonym, dogodnym terminie.

Warunki ogólne

Oferta szyta
na miarę

Limity do 15.000.000 PLN

Partnerska
współpraca

Umowa, której zadaniem jest zabezpieczyć Ciebie i nas.

Indywidualne
podejście

Termin i warunki finansowania dostosujemy do Twoich potrzeb

Uczciwe
zasady

W faktoringu odwrotnym zaliczka faktoringowa to 100% wartości faktury

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.