Oferta

  • Faktoring niepełny

    eFaktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jest to podstawowa forma faktoringu.

  • Faktoring pełny

    Klient nie ponosi ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika).