Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring klasyczny

Najczęściej wybierana przez Klientów forma współpracy. Gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo oraz najniższą cenę. Swoją popularność zawdzięcza wysokiej dostępności dla firm, szybkości i prostej weryfikacji. Inaczej zwany niepełnym (z regresem), to najczęściej stosowany rodzaj faktoringu.

Korzyści z faktoringu klasycznego

Szybkość

W faktoringu klasycznym środki ze swojej faktury
otrzymujesz niezwłocznie po przekazaniu jej
do eFaktor. Niezależnie czy termin płatności
to 30, czy 60 dni.

Dostępność

Siłą tego produktu jest jego dostępność. Umożliwia
finansowanie pojedynczych faktur, części obrotu
(niektórych faktur), a nawet całych kontrahentów.

Prosta weryfikacja

Nasz autorski system udzielania finansowania
usprawnia i przyśpiesza proces weryfikacji firmy
ubiegającej się o faktoring oraz jej kontrahenta.

Łatwość uzyskania

To produkt, który w przeciwieństwie do kredytu
ocenia o wiele więcej zmiennych, dzięki czemu jest
łatwiej go uzyskać. To dla Ciebie szansa, jeżeli Twoja
firma nie otrzymała kredytu.

Bezpieczeństwo

Faktoring klasyczny zapewnia największe
bezpieczeństwo dla firmy ubiegającej się o faktoring.
Ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Cena

Popularne produkty są zazwyczaj najtańsze, a swoją
popularność zawdzięczają temu, że po prostu się
opłacają. Tak samo jest z ceną faktoringu klasycznego.

Przebieg transakcji:

Warunki ogólne

Oferta szyta
na miarę

Limity do 15.000.000 PLN

Partnerska
współpraca

Umowa, której zadaniem jest
zabezpieczyć Ciebie i nas.

Indywidualne
podejście

Termin i warunki finansowania
dostosujemy do Twoich potrzeb

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.