Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

W jakich sytuacjach
stosować faktoring?

Faktoring powinien być stosowany tak, jak inne przydatne firmie
narzędzia. Najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy
przedsiębiorstwo potrzebuje szybko i skutecznie uwolnić kapitał
lub udrożnić zatory płatnicze.

Faktoring stosuje się w sytuacjach, gdy firma potrzebuje środków

Faktoring umożliwia wniesienie gotówki do przedsiębiorstwa bez konieczności zadłużania siebie lub
firmy. Dlatego należy go stosować za każdym razem, gdy mamy obawę, że płynność firmy zostanie
zachwiana i w sytuacjach, w których szybszy dostęp do środków umożliwi firmie rozwój i otworzy nowe
możliwości zarabiania.

Jakie to sytuacje?

Jak wygląda to w praktyce?

Płynność finansowa to elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych. Mając środki na koncie możesz efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem i wykorzystywać nadarzające się okazje.

Kiedy korzystać z faktoringu

Wsparcie bieżące

Faktoring jest finansowaniem obrotowym (inaczej: bieżącym), którego przeznaczeniem jest wsparcie możliwości rozliczeniowych firmy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca zyskuje środki na spłatę swoich zobowiązań.

Image 8
Image 11

Pieniądze, które Ci się należą

Źródłem finansowania faktoringowego jest wykonana sprzedaż i powstałe w jej efekcie należności. Należnościami nazywamy prawo do otrzymania rozliczenia pieniężnego za zrealizowaną dostawę towaru lub usługi. Powstają one wskutek odroczenia terminu płatności, który standardowo może wynosić 3, 7, 14 dni przy usługach lub 30, 45 lub nawet 60 dni przy towarach.

Finansowanie adekwatne do przychodów

Przedsiębiorca, który umówił się z odbiorcą na termin płatności, nie może żądać przedterminowej spłaty. Jeśli zaczyna mu brakować środków na pokrycie zobowiązań, może w takiej sytuacji zwrócić się do instytucji finansowej.

Image 14
Image 19

Alternatywa dla kredytu

Finansowanie bieżące można uzyskać w postaci kredytu obrotowego lub faktoringu. Pierwszy rodzaj finansowanie (kredyt) pochodzi od banku. Warunkiem jego otrzymania jest pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej. Jest to proces analizy dokumentów finansowych pod kątem dochodowości firmy (uzyskiwanego zysku). Drugi rodzaj finansowania — faktoring — jest oparty o analizę przychodową wyników firmy. Kryterium zysku nie jest więc niezbędnym wskaźnikiem, a analiza dokumentów finansowych jest przez to prostsza i szybsza.

Przed terminem wskazanym na fakturze

Ma to swoje dalsze konsekwencje. Wysokość kredytu bankowego będzie uzależniona od uzyskanej dochodowości, a jeśli jest ona niska — od zabezpieczenia na aktywach przedsiębiorcy (np. na nieruchomości). Innymi słowy, oferowane kredytowanie może być niższe niż właściwego poziomu środków obrotowych przez niskie zyski lub brak wartościowych zabezpieczeń.

Image 2
Image 13

Finansowanie wynikające z przychodów

Tymczasem wysokość finansowania przez faktoring będzie wynikać wprost ze skali sprzedaży (przychodu) brutto. Dzięki temu podejściu przedsiębiorca ma szanse uzyskać finansowanie odpowiednie do poziomu swoich zobowiązań.

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.