Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

industry

Przez lata zdobywaliśmy
doświadczenie w branżach,
którym chcemy się teraz dzielić

Dlatego możesz liczyć na naszą pomoc, bo wspólnie znajdziemy
rozwiązanie dla Twojej firmy.

Stawiamy na elastyczność i indywidualne podejście

Przedsiębiorstwa i biznesy różnią się od siebie, dlatego rozwiązanie musi być szyte na miarę.
W eFaktor na pierwszym miejscu jest klient, jego firma i jego potrzeby. Do każdego przypadku
podchodzimy indywidualnie, bierzemy pod uwagę branżę, otoczenie rynkowe i sytuację firmy.
Tak powstają usługi na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla transportu to forma finansowania codziennej działalności
przedsiębiorstwa nastawiona na szybkie i skuteczne uwolnienie dużej sumy
środków z wielu jednostkowych faktur terminowych na mniejsze kwoty.
Finansujemy zarówno firmy transportowe, jak i współpracujemy na zasadzie
partnerstwa z firmami spedycyjnymi. Wydzieliliśmy w ramach eFaktor odrębną
jednostkę zajmującą się transportem, aby pieniądze znajdowały się jak najszybciej
na Państwa rachunku firmowym. Poza płynnością finansowanie faktur w branży
transportowej pozwala na wykorzystywanie rabatów za wcześniejszą płatność
na przykład w przypadku zakupu paliwa.

t1
p1

Faktoring dla firm produkcyjnych

Finansowanie faktur w branży produkcyjnej skupia się wokół zachowania płynności,
a także wytworzenia dodatkowych możliwości do inwestycji lub czerpania korzyści
z wcześniejszego regulowania zobowiązań terminowych. Obecnie faktoring pozwala
utrzymać zysk, dzięki wcześniejszemu zakupowi materiałów, a także sprawniejszej
regulacji wpływów. Produkcja to wydatki poniesione na poczet przyszłych
przychodów, dlatego faktoring w wielu przypadkach, jest jednym z narzędzi
budowania przewagi konkurencyjnej przez firmy z tego sektora.

Faktoring dla firm handlowych

Faktoring w branży handlowej to odpowiedź na stosowane na szeroką skalę 
odroczone płatności. W sektorze, w którym nierzadko terminy płatności 
przekraczają 30 i 60 dni, wcześniejsze uzyskanie kapitału obrotowego 
i pieniędzy z wystawionych faktur to podstawa zachowania płynności. 
Mając w pamięci, że w handlu, firmy najczęściej nie są producentem, 
a ważnym ogniwem w procesie dystrybucji finansowanie faktur likwiduje 
lukę, która wytwarza się od momentu zakupu towaru, który jest przedmiotem 
handlu, aż do czasu otrzymania pieniędzy za sprzedanie tego towaru. 
Pracujemy z wieloma firmami handlowymi na zasadzie partnerstwa, w ten 
sposób tworząc możliwość dłuższego odroczenia płatności ich klientom.

h1
b1

Faktoring dla firm budowlanych

W branży budowlanej finansowanie faktur służy za narzędzie pozyskania 
kapitału obrotowego w czasie, gdy firma oczekuje na zapłatę za swoje usługi. 
To branża, w której terminy długim terminem płatności są uznawane za rynkowy 
standard, podobnie jak odroczone w czasie odbiory. Znając specyfikę 
branży i jej podwyższone ryzyko wynikające z kar umownych, kaucji 
gwarancyjnych i niskiej dywersyfikacji portfela firm budowlanych, dostosowaliśmy 
swoją usługę tak, aby firmy budowlane osiągały jak najwyższą satysfakcję. 
Dodatkowo mamy dedykowany produkt dla firm, które wystawiają zaledwie kilka 
faktur w ciągu roku.

Faktoring dla firm z terminalem 
płatniczym

Finansowanie dla firm z terminalem płatniczym to alternatywna dla 
skomplikowanych i wymagających czasu procedur uzyskania kredytu obrotowego 
dla firm, które większość wolumenu sprzedaży realizują za pomocą właśnie 
terminala płatniczego. Dodatkowo jest to forma finansowania dla firm, które nie 
mają szans na wyżej wspomniany produkt bankowy. Co ciekawe jest to oferta dla 
firm, które nie wystawiają faktur z odroczonym terminem płatności – wręcz 
odwrotnie – jest to produkt dla firm, które opierają swój biznes na transakcjach 
bezgotówkowych, czyli poprzez terminal płatniczy lub bramkę płatniczą. Cały 
proces uzyskania finansowania to 3 dni robocze!

terminalMobile
Faktoring branz nietuzinkowych

Faktoring dla firm z branż 
nietuzinkowych

Faktoring powinien być dostępny dla każdej firmy, która spełnia brzegowe warunki 
jego przyznania i posiada faktury, które chce finansować. Jednak analizując rynek 
faktorów można by dojść do wniosku, że istnieją w nim branże faworyzowane. 
W eFaktor staramy się odejść od tego krzywdzącego stereotypu oferując dedykowane 
rozwiązania dla branż takich jak esport, gaming, sport, rozrywka i wiele innych. 
Dzięki najszerszej ofercie faktoringowej w sektorze pozabankowym i indywidualnemu 
podejściu, jesteśmy w stanie pomóc firmom, której nigdy wcześniej nie myślały 
o skorzystaniu ze wsparcia firmy faktoringowej. Jednym słowem: są faktorzy i jest eFaktor.

Faktoring dla klubów 
sportowych

Faktoring dla klubów sportowych forma finansowania wspierająca i poprawiająca płynność organizacji, których prowadzenie wymaga ogromnego zaangażowania kapitałowego. To również dodatkowy kapitał obrotowy pozwalający w większym stopniu planować działania i panować nad klubowymi finansami. Nasi eksperci mają świadomość, jak ogromne koszty ponoszą organizacje sportowe z tytułu wynagrodzeń dla zawodników, przygotowania obiektów sportowych i obsługi widowisk.

kluby sporotwe
Mask group

Faktoring dla 
sportowców

Faktoring dla sportowców forma finansowania, która pozwala odebrać wcześniej środki z wystawionych faktur. To spieniężenie tu i teraz przyszłych przychodów z tytułu kontraktów z organizacjami sportowymi, świadczeń sponsorskich czy reklamowych. Faktoring poprawia płynność i zapewnia większy spokój przy planowaniu wydatków związanych z przygotowaniami czy startami w zawodach. Nasi eksperci mają świadomość, jak ogromne koszty przygotowania do startów ponoszą zawodowi sportowcy.

Naszych partnerów w biznesie, stawiamy na pierwszym miejscu
Z eFaktor współpracuję od kilku lat. Faktor przez ten okres przyspieszył nam płatność za kilka tysięcy faktur na polskich i zagranicznych kontrahentów. Faktoring w branży transportowej jest jednym z narzędzi, które pozwalają skutecznie funkcjonować, a także pozwalają szybciej się rozwijać – szczególnie, gdy terminy płatności mają 60 dni. Naszą współpracę z eFaktor oceniam bardzo wysoko – przebiega ona płynnie, nasz opiekuj jest zawsze pod telefonem i dzięki temu współpraca przebiega płynnie, bez zbędnych nerwów. Szczerze polecam!

 

avatar ona

Iwona Kozłowska

Przedsiębiorca, firma PK Trans

Opinie ekspertów eFaktor w mediach

5 stars

Sprawdź wypowiedzi ekspertów w mediach!

1 money pl
money logo

Koszmar każdego przedsiębiorcy. „Może zdarzyć się najlepszym”

2 onet
Onet pl

W 2023 roku w Polsce zamykano 600 firm dziennie.

3 puls biznesu
puls biznesu logo

Firmy mają coraz większe problemy z płynnością

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.