Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Przez lata zdobywaliśmy
doświadczenie w branżach,
którym chcemy się teraz dzielić

Dlatego możesz liczyć na naszą pomoc, bo wspólnie znajdziemy
rozwiązanie dla Twojej firmy.

Stawiamy na elastyczność i indywidualne podejście

Przedsiębiorstwa i biznesy różnią się od siebie, dlatego rozwiązanie musi być szyte na miarę.
W eFaktor na pierwszym miejscu jest klient, jego firma i jego potrzeby. Do każdego przypadku
podchodzimy indywidualnie, bierzemy pod uwagę branżę, otoczenie rynkowe i sytuację firmy.
Tak powstają usługi na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla transportu to forma finansowania codziennej działalności
przedsiębiorstwa nastawiona na szybkie i skuteczne uwolnienie dużej sumy
środków z wielu jednostkowych faktur terminowych na mniejsze kwoty.
Finansujemy zarówno firmy transportowe, jak i współpracujemy na zasadzie
partnerstwa z firmami spedycyjnymi. Wydzieliliśmy w ramach eFaktor odrębną
jednostkę zajmującą się transportem, aby pieniądze znajdowały się jak najszybciej
na Państwa rachunku firmowym. Poza płynnością finansowanie faktur w branży
transportowej pozwala na wykorzystywanie rabatów za wcześniejszą płatność
na przykład w przypadku zakupu paliwa.

Faktoring dla firm produkcyjnych

Finansowanie faktur w branży produkcyjnej skupia się wokół zachowania płynności,
a także wytworzenia dodatkowych możliwości do inwestycji lub czerpania korzyści
z wcześniejszego regulowania zobowiązań terminowych. Obecnie faktoring pozwala
utrzymać zysk, dzięki wcześniejszemu zakupowi materiałów, a także sprawniejszej
regulacji wpływów. Produkcja to wydatki poniesione na poczet przyszłych
przychodów, dlatego faktoring w wielu przypadkach, jest jednym z narzędzi
budowania przewagi konkurencyjnej przez firmy z tego sektora.

Faktoring dla firm handlowych

Faktoring w branży handlowej to odpowiedź na stosowane na szeroką skalę
odroczone płatności. W sektorze, w którym nierzadko terminy płatności
przekraczają 30 i 60 dni, wcześniejsze uzyskanie kapitału obrotowego
i pieniędzy z wystawionych faktur to podstawa zachowania płynności.
Mając w pamięci, że w handlu, firmy najczęściej nie są producentem,
a ważnym ogniwem w procesie dystrybucji finansowanie faktur likwiduje
lukę, która wytwarza się od momentu zakupu towaru, który jest przedmiotem
handlu, aż do czasu otrzymania pieniędzy za sprzedanie tego towaru.
Pracujemy z wieloma firmami handlowymi na zasadzie partnerstwa, w ten
sposób tworząc możliwość dłuższego odroczenia płatności ich klientom.

Faktoring dla firm budowlanych

W branży budowlanej finansowanie faktur służy za narzędzie pozyskania
kapitału obrotowego w czasie, gdy firma oczekuje na zapłatę za swoje usługi.
To branża, w której terminy długim terminem płatności są uznawane za rynkowy
standard, podobnie jak odroczone w czasie odbiory. Znając specyfikę
branży i jej podwyższone ryzyko wynikające z kar umownych, kaucji
gwarancyjnych i niskiej dywersyfikacji portfela firm budowlanych, dostosowaliśmy
swoją usługę tak, aby firmy budowlane osiągały jak najwyższą satysfakcję.
Dodatkowo mamy dedykowany produkt dla firm, które wystawiają zaledwie kilka
faktur w ciągu roku.

Faktoring dla firm z terminalem
płatniczym

Finansowanie dla firm z terminalem płatniczym to alternatywna dla
skomplikowanych i wymagających czasu procedur uzyskania kredytu obrotowego
dla firm, które większość wolumenu sprzedaży realizują za pomocą właśnie
terminala płatniczego. Dodatkowo jest to forma finansowania dla firm, które nie
mają szans na wyżej wspomniany produkt bankowy. Co ciekawe jest to oferta dla
firm, które nie wystawiają faktur z odroczonym terminem płatności – wręcz
odwrotnie – jest to produkt dla firm, które opierają swój biznes na transakcjach
bezgotówkowych, czyli poprzez terminal płatniczy lub bramkę płatniczą. Cały
proces uzyskania finansowania to 3 dni robocze!

Faktoring dla firm z branż
nietuzinkowych

Faktoring powinien być dostępny dla każdej firmy, która spełnia brzegowe warunki
jego przyznania i posiada faktury, które chce finansować. Jednak analizując rynek
faktorów można by dojść do wniosku, że istnieją w nim branże faworyzowane.
W eFaktor staramy się odejść od tego krzywdzącego stereotypu oferując dedykowane
rozwiązania dla branż takich jak esport, gaming, sport, rozrywka i wiele innych.
Dzięki najszerszej ofercie faktoringowej w sektorze pozabankowym i indywidualnemu
podejściu, jesteśmy w stanie pomóc firmom, której nigdy wcześniej nie myślały
o skorzystaniu ze wsparcia firmy faktoringowej. Jednym słowem: są faktorzy i jest eFaktor

Naszych partnerów w biznesie, stawiamy na pierwszym miejscu
Z eFaktor współpracuję od kilku lat. Faktor przez ten okres przyspieszył nam płatność za kilka tysięcy faktur na polskich i zagranicznych kontrahentów. Faktoring w branży transportowej jest jednym z narzędzi, które pozwalają skutecznie funkcjonować, a także pozwalają szybciej się rozwijać – szczególnie, gdy terminy płatności mają 60 dni. Naszą współpracę z eFaktor oceniam bardzo wysoko – przebiega ona płynnie, nasz opiekuj jest zawsze pod telefonem i dzięki temu współpraca przebiega płynnie, bez zbędnych nerwów. Szczerze polecam! 

Iwona Kozłowska

Przedsiębiorca, firma PK Trans

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.