Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Co to jest sektor MŚP?

12.09.2023

Dzisiejszy świat gospodarki opiera się w szczególności na sektorze MŚP. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią serce lokalnych i globalnych ekonomii. To w największym stopniu, różnorodność jaka występuje w tym sektorze, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy oraz napędzania innowacji. W tym artykule skupimy się tematyce sektora MŚP, przybliżając jego znaczenie dla rynku, wyzwania jakie przed nim stoją oraz szansę na rozwój, który występują i mogą być motorem napędowym dla tych firm, które stanowią aż 99,8% przedsiębiorstw w Polsce.

Różnorodność sektora MŚP

Sektor MŚP, do którego zaliczają się Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, tworzy różnorodny krajobraz gospodarki kraju. Takie firmy odpowiadają za prawie 3/4 polskiego PKB. Największy wpływ mają mikroprzedsiębiorstwa, które generują ponad 30% całego PKB w skali roku (dane z 2017 roku). Warto przyjrzeć się każdej kategorii, co pozwoli zrozumieć ich specyfikę, wkład w rozwój ekonomiczny państwa oraz znaczenie dla bieżących działań państwa.

Na sam początek warto zadać sobie jeszcze pytanie „Gdzie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa znajdziemy definicję firm z sektora MŚP?„.

Informacje te znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej (WE) 800/2008. To właśnie ten akt prawny jasno wskazuje, że do tego sektora zalicza się firmy, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników oraz których roczny obrót netto za sprzedaż towarów lub usług nie przekracza 50 mln euro. W Polsce podział wygląda następująco:

Mikroprzedsiębiorstwa to firmy, które zatrudniają średniorocznie do 10 pracowników. To one stanowią trzon naszej gospodarki, ponieważ obejmują niecałe 97% całego sektora MŚP. Ich roczny obrót netto nie może przekroczyć 2 mln euro. Mikrofirmy są źródłem wielu innowacyjnych rozwiązań. To one w przyszłości mogą stać się liderami rynku w swoich dziedzinach. Cechują się łatwością wykrywania nisz na rynku. Dużym ryzykiem w przypadku takich firm jest fakt, że często jedna zła decyzja może okazać się fatalna w skutkach i oznaczać zakończenie działalności. Najczęściej takie firmy to jednoosobowe działalności gospodarcze lub rodzinne firmy z tradycją pokoleniową.

Małe przedsiębiorstwa, to te zatrudniające średniorocznie od 10 do 50 pracowników. Roczny obrót netto takiej organizacji nie może być większy niż 10 mln euro. To one stanowią ogniwo, które łączy mikroprzedsiębiorstwa, z firmami posiadającymi bardzo duże struktury. Umieją w szybki sposób przystosować się do zmieniających się warunków na rynku. Umożliwia im to zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Małe firmy odgrywają kluczową rolę na rynkach lokalnych i regionalnych.

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają od 50 do 250 pracowników, a ich roczny obrót netto nie wynosi więcej niż 50 mln euro. W porównaniu do swoich poprzedników, są na etapie wysokiego rozwoju i ekspansji na nowe rynki. Posiadają już know-how oraz środki na to, aby wychodzić ze swoimi produktami lub usługami na rynki międzynarodowe. Wysoka skalowalność i zasoby pozwalają im w szybki sposób reagować na to, co dzieje się na rynku.

Czym zajmują się firmy w sektorze MŚP?

Najwięcej firm z tego sektora zajmuje się usługami. To ponad 52 % takich firm. Na drugim miejscu są firmy, które zajmują się handlem (niecałe 24%). Reszta, czyli niecałe 25 procent% ogółu zajmuje się budownictwem lub przemysłem.

Wyzwania sektora MŚP

Sektor MŚP cechuje się dużą różnorodnością oraz ilością posiadanego potencjału przez znajdujące się w nim firmy. Szereg wyzwań, który wpływa na działalność i rozwój sektora, jest bardzo podobny, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Poniższe trudności wpływają na kształtowanie strategii i podejmowane decyzje.

  1. Konkurencja i rywalizacja

Rywalizacja w gospodarce z dnia na dzień staje się coraz intensywniejsza. MŚP konkurują już nie tylko z firmami ze swojej kategorii, ale także z wielkimi korporacjami, które posiadają znaczną przewagę w ilości posiadanych zasobów. Są to często firmy z zagranicznych rynków. Konkurowanie z nimi jest bardzo trudne, zwłaszcza w obszarach, gdzie posiadanie wysokich zasobów jest zauważalne.

  1. Dostęp do finansowania

Dużym utrudnieniem dla rozwoju firm z sektora MŚP jest brak dostępu do odpowiedniego finansowania. Wiele firm znajdujących się w MŚP boryka się z trudnościami, aby uzyskać kredyt lub inne źródło kapitału. Wpływa to na utrudnienie w rozbudowie struktur firmy lub zmniejsza szanse na rozwój, co może prowadzić do mniejszych zdolności do konkurowania na nowych rynkach.

  1. Innowacje i technologia

Rozwój technologiczny wymusza na firmach z sektora MŚP nadążanie za zmianami. Wdrożenie technologii i innowacji, pomimo dużych nakładów finansowych, pozwala pozostać konkurencyjnym wobec innych firm.

  1. Zarządzanie kadrami

Mówi się, że najważniejszym aktywem firm są ich pracownicy. Zarządzanie ludzkimi talentami to wyzwanie, które trzeba pokonać. W przeciwnym razie zdolność do zatrzymania pracowników zostaje zmniejszona. Ma to coraz większe znaczenie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Rynek pracy wymusza na firmach zwiększanie wynagrodzeń i zapewnienie pracownikom coraz większych korzyści.

Te oraz inne wyzwania sprawiają, że firmy z sektora MŚP muszą kreatywnie podchodzić do swoich zadań, jeśli chcą przetrwać i rozwijać swoją wartość. Wykorzystując swoje zalety i pokonując wyzwania, mogą one osiągnąć sukces. Nie będzie to łatwe, ale przeciwstawianie się problemom, może pozwolić przedsiębiorstwom na efektywny rozwój.

Faktoring wsparciem dla firm z sektora MŚP

Jednym z głównych wyzwań, jest to finansowe. Firmy z sektora MŚP potrzebują elastycznych możliwości finansowych. Tradycyjne metody nie zawsze odpowiadają ich potrzebom. W takim przypadku kluczowym wsparciem może się okazać faktoring.

Czym jest faktoring?

Faktoring to sprzedaż nieuregulowanych faktur specjalnej firmie. Natychmiastowo otrzymane środki finansowe, to atrakcyjna alternatywa do tradycyjnych kredytów bankowych.

Faktoring – korzyści

  • natychmiastowy wpływ gotówki może być wykorzystany na uregulowanie bieżących potrzeb
  • skrócenie czasu na rozliczenie faktur 
  • zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności. Firma wykupująca fakturę przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności klienta
  • różne usługi oferowane przez firmy faktoringowe. Możemy skorzystać np. z faktoringu odwrotnego,

Kto może skorzystać z usług firm faktoringowych? Firmy, które działają w ramach takich branż jak budowlanka, przemysł, handel, transport, produkcja. Mogą być też to na przykład sportowcy czy firmy z branż nietuzinkowych takich jak rozrywka, gaming czy e-sport.

Sektor MŚP, który składa się z mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, to klucz do odpowiedniego działania silnej gospodarki państwa. To one są źródłem dynamiki gospodarczej i kształtują zarówno lokalne, regionalne i globalne rynki. W obliczu wyzwań, które stoją przed firmami z tego sektora, wyłania się narzędzie, którego efektywne działanie może w pozytywny sposób wspierać rozwój i płynność finansową. Faktoring dla wielu firm może okazać się kluczowym rozwiązaniem. Mimo wszystko takie działania wymagają indywidualnego podejścia.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.