Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Co warto wiedzieć o faktoringu?

05.10.2022

[ez-toc]

Co warto wiedzieć o faktoringu? 

Faktoring to jedno z rozwiązań pozwalających na utrzymanie płynności finansowej, które jest kierowane do firm. Z tego rozwiązania może skorzystać każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, jaka jest wielkość uzyskiwanych obrotów przez firmę. Czym jest faktoring i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, w ramach której faktor (bank lub firma profesjonalnie zajmująca się świadczeniem usług faktoringowych) wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności od faktoranta (w tym przypadku przedsiębiorcy). Należy pamiętać jednak o tym, że aby doszło do wykupu wierzytelności, muszą być potwierdzone fakturami, wystawionymi z racji świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Faktoring pozwala na szybkie uzyskanie przez faktoranta środków finansowych niezależne od tego, jaki jest ostateczny termin uregulowania płatności wystawionej faktury.

Warto wiedzieć, że w usłudze faktoringu występują trzy podmioty. Pierwszym z nich jest faktorant, czyli firma będąca dostawcą usług czy towarów. Drugim są odbiorcy usług czy produktów będący dłużnikami, trzecim natomiast instytucja udzielająca finansowania, czyli faktor.

Faktorant od faktora w zależności od okoliczności od razu po wystawieniu faktury otrzymuje od 80%-100% jej wartości. Pozostałe środki przekazywane są po uzyskaniu zapłaty od dłużnika. Ich wartość pomniejszona jest przez wysokość wcześniej ustalonej prowizji.

Jak działa faktoring?

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca ma możliwość utrzymania płynności finansowej przez cały okres swojej działalności. Faktorant uzyskuje gotówkę stosunkowo szybko, mogąc realizować dalsze planowane inwestycje bez konieczności zaciągania kredytu. W przypadku faktoringu pełnego jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, dług przejmowany jest przez firmę faktoringową, zatem w tym przypadku przedsiębiorca nie musi obawiać się braku wypłacalności.

Jakie są koszty faktoringu?

Licząc koszty, jakie przedsiębiorca będzie zobowiązany ponieść na rzecz firmy faktoringowej, należy uwzględnić:

  • odsetki, które będą naliczane od kwoty zaliczki, jaka zostanie wypłacona faktorantowi;
  • prowizję faktoringową, będącą określoną wartością procentową naliczaną do sumy należności zawartej na fakturze;
  • opłaty dodatkowo wcześniej ustalone z firmą faktoringową. 

Ze względu na dodatkowe opłaty oraz indywidualne ustalenia, poszczególne oferty firm faktoringowych mogą się nieco od siebie różnić.

Jak faktoring przedstawia się w świetle prawa? 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, umowa faktoringu klasyfikowana jest do grupy umów nienazwanych. Co to oznacza w praktyce? Wiąże się to z tym, że może być zawierana zgodnie z ogólnymi zasadami swobody umów, które zostały spisane w kodeksie cywilnym. W przypadku obrotu międzynarodowego faktoring ustalany jest na podstawie konwencji zawartej w Ottawie w dniu 28 maja 1988 roku.

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring? 

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw, zarówno tych małych jak i dużych sprawdza się naprawdę doskonale. Dodatkowo przy korzystnej umowie zawartej z firmą faktoringową jego koszta nie powinny być specjalne wysokie. Dlaczego przedsiębiorcy, niezależnie od formy i wielkości prowadzonej działalności, powinni zdecydować się na faktoring? Taka forma finansowania to dobre rozwiązanie przede wszystkim ze względu na:

  • możliwość uzyskania szybkiego dostępu do finansowania, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki możliwości zaproponowania kontrahentom wydłużonego terminu płatności;
  • ograniczenie ryzyka z opóźnieniem płatności przed kontrahentów (w przypadku pełnego faktoringu przedsiębiorca ma pełną ochronę przed ich niewypłacalnością).

Aby korzystać z faktoringu, przedsiębiorca nie musi przedstawiać swojej zdolności kredytowej. Zawiązanie tego rodzaju umowy nie wpływa również na późniejszą zdolność kredytową.

Jakie są rodzaje faktoringu?

W ostatnich latach rynek faktoringu w Polsce rozwija się dynamicznie. Nikogo nie powinno to dziwić, gdyż firmy korzystające z tego formy finansowania w łatwy sposób mogą zachować płynność finansową, niezbędną do realizacji planowanych inwestycji. Jak wiadomo, tylko firma, która działa i inwestycje na szansę na zaistnienie na ryku. Warto wiedzieć, że faktoring jest dość różnorodnym źródłem finansowania, który może być podzielony na wiele typów, w założeniu mniej lub bardziej do siebie podobnych. Jakie są podstawowe i najważniejsze rodzaje faktoringu?

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny często nazywany również faktoringiem z regresem to sposób na zabezpieczenie płynności finansowej z kontrahentami wymagającymi długich terminów płatności. Faktoring nie ”mrozi” pieniędzy, przedsiębiorca krótko po wystawieniu faktury może z nich swobodnie korzystać.

Faktoring pełny

Faktoring pełny nazywany czasem również faktoringiem bez regresu to sposób finansowania zapewniający firmie nie tylko płynność finansową, ale również chroniący ją przed niewypłacalnością kontrahentów. Jeżeli nie są oni w stanie uregulować należności we wcześniej ustalonym terminie, wówczas ich zadłużenie przejmowane jest przez firmę faktoringową. Z tego rozwiązania korzystają głównie przedsiębiorcy rozpoczynający współpracę z nowym klientem, którego rzetelności w spłacie zobowiązań nie mogą być do końca pewni. Pełny faktoring to także popularne rozwiązanie przy zwieraniu umów międzynarodowych.

Faktoring dla małych firm i start-upów

Błędnym założeniem jest stwierdzenie, że z faktoring mogą korzystać wyłącznie duże i średnie przedsiębiorstwa. Taka firma zachowania płynności finansowej dedykowana jest również firmom małym, a nawet start-upom, które dopiero wkraczają w świat biznesu. Faktoring eksportowy Faktoring eksportowy (zagraniczny) to nie tylko zachowanie płynności finansowej firmy. W tym przypadku bardzo często zdarza się, że firma faktoringowa poza swoimi podstawowymi usługami oferuje również możliwość sprawdzenia wiarygodności i wypłacalności zagranicznego kontrahenta.

Faktoring dla transportu

Wiele firm transportowych korzysta z leasingowanej floty, z tego tez powodu szybkie uzyskiwanie należności za faktury jest dla firm bardzo ważne, gdyż dzięki tym środkom mogą na bieżąco regulować swoje zobowiązania.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to finansowanie przez firmę faktoringową zobowiązań przedsiębiorcy wobec jego dostawców. Śmiało można powiedzieć, że faktoring odwrotny pod względem funkcjonowania nieco przypomina klasyczną pożyczkę.

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring charakteryzuje się tym, że firma faktoringowa opłaca tylko najważniejsze jej zdaniem zobowiązania wobec przedsiębiorstwa, które są najistotniejsze dla sprawnego funkcjonowania firmy. Zawsze jest to poprzedzone analizą finansową z uwzględnieniem wszystkich relacji z kontrahentami.

Faktoring jawny

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany) to najpopularniejszy tym faktoringu. Zgodnie z umową kontrahent zdaje sobie sprawę z tego, że wierzytelność zostaje przeniesiona z faktoranta na faktora w momencie podpisania umowy. Dłużnik zdaje sobie sprawę z tego, że spłaca swoje zadłużenie nie kontrahentowi, a firmie faktoringowej.

Faktoring tajny

Faktoring tajny (cichy nienotyfikowany) W tym przypadku dłużnik nie jest powiadamiany o zawarciu umowy faktoringu. Nie ma to jednak żadnego wpływu na sposób spłaty jego zadłużenia.

Jaka jest różnica pomiędzy faktoringiem a leasingiem?

Zarówno faktoring jak i leasing to pod wieloma względami lepsza alternatywa dla pożyczek i kredytów bankowych. W obu przypadkach stosowanie takich rozwiązań będzie korzystne przede wszystkim dla firm bez zdolności kredytowej oraz takich, które nie dysponują zbyt dużą ilością wolnych środków na realizację kolejnych inwestycji.

Jaka jest różnica między faktoringiem a kredytem?

W przypadku kredytu, jaki otrzyma firma, środki w ten sposób uzyskanie nie należą do przedsiębiorstwa. Są jedynie pożyczone, a co za tym idzie, będą musiały zostać prędzej czy później zwrócone. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku faktoringu. Pieniądze uzyskane w ten sposób to środki pochodzące z zarobku na usługach lub oferowanych produktach.

Czy faktoring jest bezpieczny?

Faktoring jest w pełni bezpieczną usługą, opartą na wystawionych już fakturach, czyli pieniądzach, które przedsiębiorstwo rzeczywiście zarobiło na swoich usługach czy oferowanych produktach. Korzystanie z tego formy finansowania to jedne ze skuteczniejszych sposobów na zapewnienie firmie płynności finansowej. Dodatkowo wybierając odpowiedni tym faktoringu firma może zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahenta.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.