Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Czy faktoring to kredyt?

12.09.2023

Szukając źródeł finansowania, przedsiębiorca może sięgnąć nie tylko po kredyt, ale również po faktoring. Czym różnią się te opcje i kiedy faktoring jest lepszy niż pożyczka? Sprawdź!

Czym jest kredyt?

Kredyt to zobowiązanie. Firma może wziąć kilka różnych kredytów, w zależności od celu zaciągnięcia takiego zobowiązania. Istnieją kredyty inwestycyjne, które służą finansowaniu inwestycji, czyli rozwojowi. Na lepszych warunkach udzielane są kredyty inwestycyjne wskazane, czyli na określony wcześniej cel. Inne popularne rodzaje kredytów to: kredyt obrotowy na bieżące wydatki i kredyt krótkoterminowy, czyli debet na rachunku.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, ale nie zobowiązaniem. Korzystając z takiej opcji przedsiębiorca nie pożycza pieniędzy, lecz sprzedaje swoje należności firmie faktoringowej. Taka firma najpierw wypłaca potrzebne środki klientowi – faktorantowi – a następnie dochodzi zapłaty od kontrahenta, czyli od dłużnika w odniesieniu do sprzedanej należności.

Jakie są różnice między kredytem a faktoringiem?

Faktoring i kredyt to dwa różne rozwiązania. Najważniejsza różnica dotyczy tego, że faktoring nie jest zobowiązaniem, a kredyt tak. W ramach faktoringu klient otrzymuje od firmy własne pieniądze, które należą mu się na podstawie umowy czy faktury. Może jednak otrzymać je szybciej, kiedy sprzeda faktorowi swoje prawo do wierzytelności. Inne różnice między kredytem a faktoringiem dotyczą:

  • łatwości uzyskania – w przypadku faktoringu ważniejsza jest kondycja finansowa dłużnika niż zdolność kredytowa przedsiębiorcy, natomiast w przypadku kredytu banki zawsze dokładnie sprawdzają płynność finansową klienta, aby mieć pewność, że odzyskają pożyczone środki,
  • szybkość uzyskania decyzji – tu również faktoring ma przewagę nad kredytem, ponieważ klient może uzyskać środki nawet w kilka godzin, co jest możliwe za sprawą prostszej procedury sprzedaży wierzytelności,
  • koszty – obie usługi nie są darmowe, w przypadku kredytu na koszty składają się głównie odsetki, zaś w przypadku faktoringu są to prowizje,
  • usługi dodatkowe – w ramach swoich usług firma faktoringowa z reguły oferuje klientowi również windykację należności czy przejęcie obowiązku kontaktowania się z kontrahentem, czego brakuje w ofercie banków udzielających kredytu.

Wpływ na zdolność kredytową

Warto podkreślić, że faktoring nie jest kredytem i nie wpływa na zdolność kredytową, ponieważ nie powoduje zadłużenia. Przy kredycie, zobowiązanie spłaca przedsiębiorca, który musi pamiętać o terminowym regulowaniu rat. Natomiast w przypadku faktoringu nie istnieje zobowiązanie, które przedsiębiorca musiałby spłacać. To jego kontrahent musi zapłacić za dostarczone towary czy zrealizowane usługi. Faktoring polega na dokonaniu cesji wierzytelności, w ramach której to faktor – firma faktoringowa – zyskuje prawo do należności. Korzyścią wybrania faktoringu jest zatem również fakt, że taka usługa nie wpłynie negatywnie na zdolność kredytową, zatem nie przeszkodzi w przyszłości w skorzystaniu z finansowania bankowego.

Finansowanie od pierwszego dnia działalności

Dużą zaletą faktoringu jest fakt, że z usługi tej można skorzystać już od pierwszego dnia działalności firmy – minimalny staż nie jest wymagany. Wiąże się to z procedurą przyznawania takiego finansowania, czyli z faktem, że pod uwagę bierze się sytuację kontrahenta przedsiębiorcy, a nie samego przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że faktoring to idealne rozwiązanie dla młodych firm, które współpracują z dużymi podmiotami o dobrej zdolności kredytowej.

Cel finansowania

Należy pamiętać, że środki z kredytu przedsiębiorca często musi przeznaczyć na określony wcześniej cel. Jeśli nie dotrzyma umownych ustaleń, bank może zażądać od niego natychmiastowej spłaty długu. Takie działanie może też skutkować nałożeniem na klienta kary umownej. Banki nie kontrolują jedynie tego, na co przeznaczane są środki z kredytów obrotowych w rachunku bieżącym. Pełną swobodę ma natomiast przedsiębiorca, którzy korzysta z faktoringu. Tak pozyskane środki może przeznaczyć na dowolny cel i nie musi informować o tym faktora.

Wypłata i spłata

Warto zwrócić uwagę również na nieco mniej znaczące różnice, choć również istotne w przypadku, kiedy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Należy wiedzieć, że podczas gdy kredyt obrotowy wypłacany jest jednorazowo lub w transzach, w ramach faktoringu firma otrzymuje do 90% środków od razu po otrzymaniu faktury. Jeśli zaś chodzi o spłatę, to kredyt obrotowy zazwyczaj należy spłacić w ściśle określonym terminie. Faktoring jest bardziej elastyczny. Na spłatę należności przez kontrahenta faktor czeka zwykle nawet do 60 dni dłużej niż wynika to z faktury.

Dla kogo faktoring będzie lepszy niż kredyt obrotowy?

Ani kredyt, ani faktoring nie są rozwiązaniami darmowymi. Porównując te dwie opcje, warto wziąć więc pod uwagę inne czynniki, takie jak przebieg procedury czy zdolność kredytowa. Faktoring będzie lepszym rozwiązaniem w trudnej sytuacji, kiedy firma ma niewiele czasu na uregulowanie własnych zobowiązań. Sprzedając wierzytelności, uzyska środki bardzo szybko i w prosty sposób. Faktoring jest też rozwiązaniem wygodniejszym, jeśli przedsiębiorca wystawia wiele faktur z odroczonym terminem płatności. O każdy kredyt trzeba bowiem starać się osobno. W przypadku usługi faktoringu cała procedura wygląda nieco prościej. Można wprowadzić dane kontrahentów do systemu i korzystać z usługi w sposób ciągły. Faktoring może okazać się też jedynym dostępnym rozwiązaniem dla małych firm, które dopiero się rozwijają i nie są w stanie pochwalić się długą, pozytywną historią kredytową, zatem bank prawdopodobnie odmówi im udzielenia kredytu. Co ważne, małe firmy mogą skorzystać nawet ze specjalnych ofert faktoringu, przygotowanych z myślą o potrzebach niewielkich przedsiębiorstw.

Kredyt obrotowy może wiązać się z niższymi kosztami, choć nie zawsze będzie to regułą. Nie każdy też może z takiej formy finansowania skorzystać. Jest to rozwiązanie dostępne dla firm doświadczonych, z długoletnim stażem, a także z zapleczem finansowym w postaci twardych zabezpieczeń, takich jak nieruchomości. Aby otrzymać kredyt, trzeba posiadać udokumentowaną historię kredytową i dobrą zdolność kredytową. Takie warunki nie obowiązują przy faktoringu.

Faktoring – dla jakich branż?

Wybierając między kredytem a faktoringiem, można sugerować się także docelowym przeznaczeniem usług faktoringowych. Faktoring powstał z myślą o:

  • nowych firmach,
  • start-upach,
  • freelancerach,
  • biznesach należących do branż wysokiego ryzyka.

Najlepiej sprawdza się on tam, gdzie zastosowanie znajdują odroczone terminy płatności, czyli między innymi w branży produkcyjnej, budowlanej czy transportowej. Co więcej, dla takich branż wiele firm przygotowuje specyficzne oferty współpracy. Przykładowo, faktoring dla firm budowlanych uwzględnia podwyższone ryzyko utraty płynności finansowej, wynikające z kar umownych czy kaucji gwarancyjnych. Jest więc dostosowany do potrzeb konkretnego typu przedsiębiorstwa.

Podsumowując, faktoring nie jest tym samym co kredyt, chociaż stanowi źródło finansowania. Najważniejszą różnicą między tymi rozwiązaniami jest natomiast fakt, że faktoring to nie zobowiązanie, a kredyt już tak.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.