Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring dla małych firm — wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

25.10.2022

Faktoring dla małych firm — wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

Biznes to nie tylko wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa, ale także — a może nawet przede wszystkim — małe podmioty oraz mikrofirmy. Co musi zrobić drobny przedsiębiorca, by móc konkurować na wolnym rynku oraz rozwijać aktywność biznesową? Aby osiągnąć ten cel, oferowanie wysokiej jakości produktów i usług może okazać się niewystarczające. Oprócz tego należy korzystać z takich rozwiązań jak na przykład faktoring. Dlaczego mikrofaktoring dla małych firm to dobre rozwiązanie? Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, zapoznaj się z naszym tekstem.

Dlaczego faktoring jest tak istotny w przypadku małych przedsiębiorstw?

Aby móc zrozumieć odpowiedź na to pytanie, konieczne jest wyjaśnienie, czym jest płynność finansowa. Powszechnie stosowana definicja jest następująca: płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań (w szczególności tych krótkoterminowych, tj. o terminie zapadalności nieprzekraczającym jednego roku). Nierzadko okazuje się, że płynność jest znacznie ważniejsza niż rentowność rozumiana jako relacja zysku do przychodów. Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość prosta.

Brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań oznacza pogorszenie reputacji, a także poważne ryzyko upadłości przedsiębiorstwa. Łatwo można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której właściciel firmy nie reguluje terminowo czynszu, opłat za energię elektryczną czy faktur z tytułu dostawy towarów. Takie działanie może skłonić kontrahentów do zakończenia współpracy. Co ciekawe, do pogorszenia płynności dochodzi czasem także w sytuacji, w której firma realizuje wysoką sprzedaż. Problem może wówczas pojawić się, jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury z długim terminem płatności (np. 45 lub 60 dni). Jeżeli odbiorca dodatkowo spóźnia się z zapłatą, rośnie ryzyko, że także firma czekająca na środki pieniężne będzie miała problemy z uregulowaniem własnych zobowiązań.

Podsumowując — o ile rentowność pokazuje, czy dana firma ma szanse na rozwój, to płynność finansowa jest warunkiem do przetrwania organizacji w krótkiej perspektywie.

Czym jest mikrofaktoring?

Często można znaleźć w sieci pytania i wątpliwości dotyczące tego, czym jest mikrofaktoring. wyjaśnienie tej kwestii jest bardzo proste: jest to odmiana faktoringu przeznaczona dla małych podmiotów działających na rynku. Podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu finansowanie w formie faktoringu było przeznaczone głównie dla dużych przedsiębiorstw, obecnie zaczyna się to mocno zmieniać. Także niewielkie firmy mogą posiłkować się środkami przyznanymi na mocy stosownej umowy przez firmę faktoringową. To, jakie grupy podmiotów są uprawnione do mikrofaktoringu, jest ustalane przez poszczególne instytucje zajmujące się finansowaniem biznesu. Zazwyczaj ustala się to na podstawie wysokości osiąganych przychodów, a czasem także wielkości majątku (sumie bilansowej).

Dlaczego płynność finansowa jest tak istotna dla małych przedsiębiorstw?

Zapewnienie płynności finansowej jest konieczne w przypadku każdej firmy. Z drugiej jednak strony takie formy finansowania jak na przykład faktoring są szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw. Dlaczego?

Duże przedsiębiorstwa także muszą dbać o swoją kondycję finansową. Mają one jednak znacznie więcej możliwości pozyskania niezbędnych środków. Posiadane zasoby (ludzkie, rzeczowe itp.) czy dobra reputacja to czynniki, które znacznie ułatwiają sięgnięcie po linię kredytową, preferencyjne warunki kredytu bankowego czy leasingu, a w skrajnych sytuacjach — sprzedaż lub wydzierżawienie części majątku. Niestety, małe podmioty oraz mikrofirmy bardzo często nie mają takich możliwości. Przedsiębiorstwa z tej grupy dopiero budują swoją pozycję na rynku, a tradycyjne banki dość nieufnie oceniają ich perspektywy. Taki stan rzeczy oznacza, że faktoring okazuje się nierzadko optymalnym sposobem na szybkie pozyskanie kapitału i ochronę przed utratą płynności finansowej.

Raporty branżowe potwierdzają, że firmy mają w ostatnich latach poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej na takim poziomie, który pozwoli im na kontynuację działalności biznesowej. Z badań „Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19 Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs” (autorzy: PwC, SpotData, CBM Indicator) można wywnioskować, że ponad połowa mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw nie będzie w stanie przetrwać — bez zwalniania pracowników — przez okres dłuższy niż trzy miesiące, jeśli przestaną wpływać należności od kontrahentów;

Przedstawione wyżej statystyki oznaczają, że niska płynność nie jest sytuacją dotyczącą jedynie pojedynczych, niekonkurencyjnych mikrofirm. Wręcz przeciwnie: jest to wręcz systemowy problem, z którym boryka się znaczna część małych przedsiębiorstw. Na szczęście, istnieje sposób na to, by drobni przedsiębiorcy mogli przynajmniej częściowo ograniczyć ten problem. Rozwiązaniem na problemy z płynnością jest finansowanie poprzez mikrofaktoring.

Faktoring — na czym polega to rozwiązanie?

Przez faktoring rozumie się jedną z form zewnętrznego finansowania działalności biznesowej. W pewnym uproszczeniu polega ona upłynnieniu nieopłaconych należności handlowych od odbiorców. Jak działa faktoring? Choć może wydawać się inaczej, to istota tego mechanizmu jest dość prosta; powinni zrozumieć ją także ci spośród przedsiębiorców, którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego.

W ramach finansowania w formie faktoringu przedsiębiorca (jest on wówczas określany także jako tzw. faktorant) zawiera umowę z instytucją finansującą (faktorem). Zasadniczo, tego typu instytucje dzielą się na dwie kategorie:

  • podmiot wyodrębniony przez bank,
  • firma wyspecjalizowana w świadczeniu usług faktoringowych.

Umowa faktoringowa zakłada, że faktorant nie musi czekać, aż jego kontrahent opłaci fakturę sprzedażową. Może on zgłosić się do faktora, by uzyskać niezbędne środki w wysokości danej należności. Oczywiście, zostaje ona pomniejszona o część procentową przewidzianą w umowie. Odsetki z tego tytułu stanowią wynagrodzenie dla firmy faktoringowej.

Mikrofaktoring to nie tylko przekazanie środków finansowych

Główną część usługi faktoringowej stanowi przekazanie środków finansowych z tytułu należności. Trzeba jednak pamiętać, że ten sposób finansowania działalności biznesowej to także takie rozwiązania jak na przykład monitoring należności, kontakt z dłużnikiem, a w ostateczności także czynności windykacyjne. Te dodatkowe czynności administracyjne to także istotne wsparcie. Jest tak szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorców, którzy mają często dość ograniczone kompetencje i mniejsze możliwości dotyczące windykacji itp. niż duża i doświadczona instytucja finansowa.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Zasadniczo, wyróżnia się następujące rodzaje finansowania działalności biznesowej w postaci faktoringu:

  • faktoring pełny (bez regresu). Wariant ten zakłada przeniesienie na instytucję finansującą ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jeżeli zatem faktorant nie otrzyma  należnej zapłaty od kontrahenta, czynnościami z zakresu windykacji zajmuje się faktor,
  • faktoring niepełny (z regresem). Jest to przeciwieństwo pierwszego wariantu. Tego typu umowa nie daje faktorantowi ochrony w wypadku niewypłacalności dłużnika. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, firma korzystająca z faktoringu będzie zobowiązana — po określonym czasie — do zwrotu środków podmiotowi finansującemu.

Które z poniższych rozwiązań powinien wybrać przedsiębiorca prowadzący małą firmę? Oczywiście, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie — ostateczny wybór w tej kwestii powinien zależeć od indywidualnych możliwości i potrzeb. Generalnie jednak zaleca się, by stosować faktoring niepełny, jeżeli firma dynamicznie się rozwija i nawiązuje relacje z nowymi kontrahentami. Dlaczego finansowanie bez regresu jest w takiej sytuacji interesującym rozwiązaniem? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: nowe relacje biznesowe to nie tylko szansa na rozwój działalności, ale także — o czym nie wolno zapominać — ryzyko, że pozyskani odbiorcy nie okażą się rzetelnymi płatnikami.

Analogicznie, faktoring niepełny to dla małej firmy stanowi dobre rozwiązanie szczególnie w sytuacji, gdy firma chce w krótkim czasie pozyskać środki z tytułu należności od podmiotów, z którymi ma już długotrwałe relacje.

Mikrofaktoring. Podsumowanie

Faktoring to sposób na poprawę płynności finansowej małej firmy. Oczywiście, przed podjęciem decyzji w tym zakresie należy rzetelnie przeanalizować m.in. warunki umowy faktoringowej oraz wszelkie koszty. Skorzystanie z faktoringu powinno być działaniem rozważnym i uwzględniającym potrzeby oraz możliwości firmy.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.