Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring Online. Najlepszy sposób na finansowanie firmy przez Internet

06.12.2022

Faktoring to jeden ze sposobów finansowania działalności gospodarczej – stanowi doskonałą alternatywę dla pożyczki, kredytu czy leasingu. Pozwala upłynnić środki zamrożone w należnościach lub pokryć koszty związane z zakupami, w przypadku faktoringu odwrotnego. Obecnie jednym z najlepszych rozwiązań jest faktoring online, który umożliwia dopełnienie formalności bez wychodzenia konieczności opuszczania biura.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa, dzięki której przedsiębiorca wystawiający fakturę, może otrzymać płatność przez upływem wyznaczonego w dokumencie terminu. Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorców udziela swoim kontrahentom tak zwanego kredytu kupieckiego, który jest niczym innym, jak odroczeniem terminu płatności za towary bądź usługi. Kredyt kupiecki jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia klienta, jednak z punktu widzenia dostawcy może utrudniać zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Jednocześnie firmy udzielające kredytu kupieckiego mogą pozyskać większą liczbę klientów, co finalnie prowadzi do generowania zysku. Finansowanie faktur umożliwia natomiast wcześniejsze otrzymanie płatności, które reguluje nie klient, a faktor. Jest to wyspecjalizowany podmiot świadczący usługę szeroko pojętego faktoringu. Możemy wyróżnić kilka rodzajów faktoringu:

  • klasyczny,
  • cichy,
  • odwrotny,
  • eksportowy,
  • z terminalem,
  • dla małych firm.

W przypadku faktoringu cichego klient nie jest informowany o finansowaniu faktur. Faktoring odwrotny skupia się natomiast na finansowaniu nie faktur sprzedażowych, a zakupowych. W faktoringu eksportowym mamy do czynienia z finansowaniem faktur eksportowych, natomiast faktoring z terminalem to usługa dla firm, które otrzymują płatności za pomocą terminala płatniczego.

faktoring to efaktor

faktoring to efaktor

Czym jest faktoring online?

Globalizacja i cyfryzacja sprawiają, że większość spraw, także urzędowych, można dziś załatwić bez wychodzenia z biura. Jest to nie tylko bardzo wygodne, ale i w pełni bezpieczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu. Na podobnych zasadach funkcjonuje faktoring online – przedsiębiorca nie jest zobowiązany do osobistego dostarczania dokumentacji, natomiast przesyła ją do faktora w formie elektronicznej. Faktoring przez Internet jest spójny z ideą wystawiania faktur online, które następnie nie są już przesyłane do klienta w wersji papierowej. Jak dokładnie wygląda cała procedura? Otóż faktorant (przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu) w pierwszym kroku wystawia fakturę sprzedażową dla swojego klienta. Następnie zgłasza ją do finansowania, załączając dokumentację potwierdzającą wysyłkę towaru bądź wykonanie usługi. Faktor wypłaca klientowi środki pieniężne w kwocie nawet do 90% wartości faktury. Przelew otrzymuje się na konto w ciągu 24 godzin. Pozostała do zapłaty kwota zostanie rozliczona w momencie, gdy kontrahent dokona płatności. Co ważne, nie musi tego robić przed upływem terminu wyznaczonego w dokumencie – wciąż może więc korzystać z udzielonego mu kredytu kupieckiego.

Dla kogo faktoring online będzie najlepszym rozwiązaniem?

Faktoring online to usługa, z której początkowo korzystały wyłącznie duże przedsiębiorstwa, dziś jednak chętnie sięgają po nią nawet przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Powodem jest przede wszystkim elastyczność zarządzania budżetem, jaką daje faktoring. Zakres współpracy z faktorem zawsze ustalany jest indywidualnie – faktorant może zgłosić do finansowania faktury jednego bądź większej ilości kontrahentów, w zależności od potrzeb czy aktualnej kondycji finansowej. Jednocześnie warto podkreślić łatwość pozyskania finansowania, między innymi dzięki minimalnej liczbie formalności, jakich trzeba dopełnić.

Faktoring przez Internet alternatywą dla kredytu lub leasingu?

Finansowanie faktur to jeden ze sposobów finansowania działalności gospodarczej, który może stać się alternatywą dla kredytu, pożyczki, leasingu bądź innego instrumentu finansowego. Jednocześnie w wielu przypadkach okazuje się, że sam kredyt jest niewystarczający, dlatego trzeba sięgnąć po inne źródło finansowania. W zarządzaniu finansami wiele mówi się o dywersyfikacji owych źródeł, a więc odpowiednim ich doborze, tak aby zachować pewien balans budżetowy. Faktoring wiąże się z jeszcze jedną, dodatkową korzyścią, a mianowicie – w przeciwieństwie do kredytu czy pożyczki, nie obciąża sprawozdania finansowego firmy. Faktorant ponosi co prawda pewne koszty związane z pozyskaniem finansowania, lecz wliczane są one w bieżące wydatki przedsiębiorstwa. Ponadto faktoring online znacząco ułatwia zarządzanie należnościami, pozwalając je upłynnić. Wpływa to między innymi na poprawę wskaźników finansowych czy ogólną kondycję przedsiębiorstwa.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Jeszcze do niedawna klienci najchętniej wybierali finansowanie faktur w wersji klasycznej, dziś natomiast chętnie decydują się również na inne rodzaje faktoringu. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się faktoring odwrotny, za pomocą którego można finansować faktury zakupowe. Usługa ta skierowana jest zwłaszcza do przedsiębiorców, którzy sami chętnie korzystają z kredytu kupieckiego, a jednocześnie chcieliby skorzystać z różnego rodzaju benefitów czy skont, jakie można otrzymać, regulując płatność przed terminem. Faktoring odwrotny, w przeciwieństwie do faktoringu klasycznego, ułatwia zarządzanie zobowiązaniami. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy prowadzą aktywną wymianę handlową z firmami zagranicznymi, chętnie wybierają faktoring eksportowy. Wybór konkretnego rodzaju faktoringu zależy więc w rzeczywistości od potrzeb i specyfiki działania konkretnego podmiotu gospodarczego.

W jaki sposób ubiegać się o finansowanie?

Na rynku pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi z zakresu faktoringu. Pozostaje więc pytanie, w jaki sposób dokonać wyboru dobrego partnera biznesowego, który jest godny zaufania i cieszy się renomą? Przede wszystkim warto nawiązać współpracę z firmą oferującą różne rodzaje faktoringu – przedsiębiorcy nigdy nie są w stanie dokładnie przewidzieć, jaka usługa będzie im potrzebna za pewien czas. Finansowanie faktur zapewnia firma eFaktor, której domeną jest faktoring online. Bardzo istotny jest fakt, iż oferta skierowana jest do szerokiego grona zainteresowanych, także małych, niedawno powstałych przedsiębiorstw. Minimum formalności, jakich trzeba dopełnić, pozwala w krótkim czasie pozyskać gotówkę, która wielu firmom niezbędna jest do prowadzenia działalności i zawierania kolejnych transakcji. Finansowanie wystawionych lub otrzymanych faktur odbywa się bez zbędnej zwłoki, od razu po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją. Faktoring przez Internet stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy poszukują stabilnego źródła finansowania, a jednocześnie chcieliby zachować płynność finansową na wysokim poziomie. Faktoring online rozpatrują więc w formie szansy, która pozwala im zaistnieć na rynku, nie martwiąc się o kwestie związane z pozyskaniem gotówki.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.