Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Na czym polega faktoring?

12.09.2023

Jedną z podstaw sprawnie działającego biznesu jest w dzisiejszych czasach jego płynność finansowa. Tę można osiągnąć na kilka sposobów, jednak w zasadzie bazą dla każdego z nich jest terminowe spłacanie należności przez kontrahentów, z którymi się współpracuje. Problem w tym, że nie zawsze masz na nie wpływ. Klienci bardzo często odwlekają spłatę wystawionych im faktur – zwłaszcza jeśli mają określony okres ich uregulowania. Podczas gdy kiedyś mogło to nieco zaburzać Twoją płynność finansową, aktualnie wcale nie musi tego robić. Wszystko za sprawą tak zwanego faktoringu. Dziś pokażemy Ci, w jaki sposób on działa.

Jak dokładnie działa faktoring?

Faktoring jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, który zakłada pojawienie się pośrednika na linii sprzedawca / usługodawca – kontrahent. Techniczne rzecz ujmując, firma faktoringowa (a zatem tak zwany faktor – wspomniany pośrednik) wykupuje od przedsiębiorcy (faktoranta) nieprzeterminowane wierzytelności (faktury), które ten wystawił swoim kontrahentom (dłużnikom). Płaci ona przedsiębiorcy natychmiast całość lub część zobowiązań z danej faktury, przyjmując na siebie konieczność czekania na spłatę pełnego zobowiązania przez kontrahenta. Ten realizuje przelew na konto faktora. Cała ta procedura sprawia, że przedsiębiorca nie zamraża swoich środków, mogąc dysponować nimi w dowolny sposób, praktycznie bezpośrednio po zrealizowaniu usługi. Faktoring to tym samym świetna opcja dla wszystkich firm, które w swojej działalności stosują faktury z jakkolwiek odroczonym terminem płatności.

Faktoring krok po kroku

Kolejność działań podejmowanych w ramach faktoringu zawsze wygląda tak samo. Schemat ich przeprowadzania nie powoduje problemów i jakichkolwiek komplikacji, a także nie dokłada przedsiębiorcy więcej codziennej pracy. Wygląda to następująco:

  1. Przedsiębiorca standardowo zawiera umowę ze swoim kontrahentem, bazującą na profilu swojej działalności. Może to być sprzedaż towarów lub realizacja konkretnych usług.
  2. Właściciel firmy (lub osoba odpowiedzialna za to) wystawia kontrahentowi fakturę. Ten staje się tym samym jego dłużnikiem. To na nim ciąży obowiązek terminowej spłaty zobowiązania. Zwykle ma na to określony czas – w dzisiejszych czasach mogący wynieść nawet kilkadziesiąt dni.
  3. Przedsiębiorca zawiera umowę z faktorem. Jest w niej tak zwanym faktorantem.
  4. Faktor wypłaca przedsiębiorcy określoną kwotę, zgodnie z umową, a zazwyczaj w trybie natychmiastowym. Zwykle jest to zaliczka na poczet kwoty pozostałej do spłacenia przez kontrahenta. Może to być nawet prawie całość kwoty widocznej na fakturze.
  5. Kontrahent (dłużnik) dowiaduje się o konieczności zapłaty – ta musi zostać wykonana na rzecz faktora.
  6. Faktor, po otrzymaniu zapłaty za całą fakturę przedsiębiorcy, przelewa mu pozostałą należność. Zazwyczaj pobiera przy tym procent od usługi pośredniczenia w całej transakcji.

Przedsiębiorca musi zawrzeć z faktorem umowę, na bazie której będzie przebiegała ich współpraca. Wszystko na jej polu jest przedmiotem dokładnych ustaleń między obiema stronami. Prawo nie definiuje bowiem treści umowy oraz nie narzuca zapisów, jakie powinny zostać w niej zawarte. Dowolna jest również forma zawierania tego typu umowy. Mimo wszystko jednak, zwykle jest ona pisemna.

Sposób działania różnych rodzajów faktoringu

Rozkładając na czynniki pierwsze sposób działania faktoringu, nie można nie wziąć pod uwagę różnych jego rodzajów. Istnieje bowiem pewna korelacja pomiędzy wyborem któregoś z nich a tym, jak cały proces ostatecznie wygląda. Zwłaszcza w kontekście zasad ponoszenia ryzyka. W faktoringu wyróżnia się kilka podstawowych jego rodzajów. Chodzi między innymi faktoring klasyczny (z regresem), niewłaściwy (bez regresu) oraz mieszany. Niekiedy oferowany jest także tak zwany faktoring cichy, którego działanie jest jeszcze mniej standardowe od tego najbardziej klasycznego.

Faktoring klasyczny

Najbardziej standardowa forma faktoringu, zwana również niepełną (lub taką z regresem) działa w sposób przedstawiony już przez nas wyżej. Jej cechą charakterystyczną jest to, że to przedsiębiorca ostatecznie ponosi odpowiedzialność za spłacenie długu kontrahenta. Jeżeli temu nie uda się zrobić tego w terminie, to właśnie właściciel firmy będzie musiał pokryć zobowiązanie. Jest to najczęściej wybierany model współpracy na linii przedsiębiorca – faktor, a jednocześnie taki działający na zasadach logiki, w której faktor pełni rolę pośrednika, a nie gwaranta.

Faktoring niewłaściwy

Ten rodzaj faktoringu, zwany również pełnym, działa w sposób standardowy – z tym jednak, że chroni przed ryzykiem braku zapłaty należności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Jeśli nie dojdzie do terminowej spłaty, faktor bierze na siebie ryzyko, współpracując przy tym z firmą ubezpieczeniową (na bazie swojej polisy). To opcja, w przypadku której proces współpracy z faktorem wygląda tak samo. Jest jednak bezpieczniejszy w kontekście finansowym.

Faktoring mieszany

Ten rodzaj faktoringu to opcja elastyczna. Do momentu spłaty należności przez kontrahenta, współpraca w jego obrębie wygląda tak samo. Gdy jednak ten nie ureguluje należności, wtedy przedsiębiorca jest zabezpieczony do określonej w umowie kwoty. Dopiero jeśli ta zostanie przekroczona, będzie on musiał uregulować należność. W tej formie współpracy następuje tym samym rozkład ryzyka pomiędzy faktorem a faktorantem.

Faktoring jawny

W przypadku faktoringu jawnego, krok piąty z wyżej przez nas wspomnianych wygląda dokładnie tak, jak to przedstawiliśmy. Dłużnik (kontrahent) zostaje zatem poinformowany o tym, że należności wynikające z umowy z przedsiębiorcą musi uregulować na rzecz faktora. Dostaje do tego odpowiednie informacje.

Faktoring cichy

Faktoring cichy zakłada, że klient nie jest informowany o tym, że faktor bierze udział w transakcji. Spłaty należności dokonuje w związku z tym standardowo, na konto przedsiębiorcy. Ten ostatni jednak otrzymuje środki od faktora natychmiast. Po otrzymaniu zapłaty od dłużnika, musi spłacić faktora, doliczając do tego należną mu (i zależną od umowy) prowizję – maksymalnie do wskazanego na fakturze terminu płatności. W ten sposób umowa pomiędzy faktorem a przedsiębiorcą pozostaje tajna, co sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku umów z zakazem cesji.

Podsumowanie

Faktoring stanowi rozwiązanie, które nie bez powodu cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Przede wszystkim bowiem gwarantuje im płynność finansową, zwiększając potencjał rozwoju i pozwalając na szybszą realizację planowanych dalszych inwestycji. Sam sposób jego działania jest z kolei na tyle prosty, że jest on opcją niewprowadzającą do codziennego działania firmy dużych utrudnień i komplikacji. Właśnie dlatego również i Ty powinieneś zastanowić się nad skorzystaniem z wszystkich oferowanych przez niego dobrodziejstw. Z eFaktor jest to banalnie proste, a jednocześnie elastyczne i odpowiadające Twoim rzeczywistym potrzebom. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, gwarantując satysfakcję i wsparcie na każdym etapie współpracy.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.