Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring dla MŚP – W jaki sposób faktoring wpływa na rozwój małych i średnich firm?

14.05.2023

Na początku rozwoju usług faktoringowych w Polsce skierowane były one jedynie do dużych organizacji, które miały problemy z płynnością finansową. Na przestrzeni lat do banków dołączyły niezależne instytucje finansowe, a wraz z ich nadejściem dynamicznie rozwinął się tzw. mikrofaktoring. Dzięki temu faktoring stał się usługą dostępną dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej działalności.

Co to jest faktoring?

Faktoring to zakup, a właściwie wykup przez instytucję finansową lub bank faktur wystawionych na sprzedaż towarów lub usług. Przedsiębiorca kompletuje zamówienie, wystawia fakturę, a następnie wysyła ją do firmy faktoringowej. Taka firma przelewa do 90% kwoty faktury w ciągu 24 godzin. Firma, czyli płatnik, która nabyła towar lub usługę, płaci firmie faktoringowej zgodnie z określonym na fakturze terminem płatności (np. 60 dni).

Jak wygląda faktoring dla małych firm?

Faktoring dla małych firm, zwany także mikrofaktoringiem, jest odpłatną usługą finansowania odroczonych płatności dla firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). W praktyce pomaga w utrzymaniu płynności finansowej firmom poszukującym szybkiego i elastycznego finansowania dopasowanego do ich potrzeb. Odroczenie terminów płatności jest obecnie ważnym elementem, a w niektórych przypadkach warunkiem zawarcia umowy pomiędzy kontrahentami. Chociaż kredyt kupiecki zwiększa konkurencyjność, jest nieco ryzykowny dla MŚP bez odpowiednich rezerw kapitałowych. Jeśli firmy potrzebują kapitału na daną chwilę, a termin płatności na fakturze jest odległy, najlepiej jest skorzystać z usług faktoringu. Firma pośrednicząca, czyli firma faktoringowa kupuje wierzytelności firmy. Daje to przedsiębiorcom niemal natychmiastowy dostęp do zamrożonych środków i zwalnia ich z odpowiedzialności za upadłość swoich klientów w przypadku wybrania faktoringu pełnego. Kwestia dochodzenia zostaje wówczas przeniesiona na pośrednika, który dostarcza firmie faktoring.

faktoring jawny

Faktoring dla MŚP jest łatwiej dostępny niż kredyt

Prowadzenie małej firmy nie oznacza, że może ona dobrze funkcjonować w dłuższej perspektywie bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Faktoring to jeden z najbardziej dostępnych produktów finansowych dla przedsiębiorców.

Istnieje kilka powodów, dla których faktoring jest bardziej dostępny dla małych firm niż pożyczki i kredyty. Przede wszystkim faktoring jest zabezpieczony wystawionymi fakturami, a nie majątkiem przedsiębiorcy jak kredyt. Dlatego firmy korzystające z faktoringu nie muszą posiadać „zabezpieczeń twardych” o dużej wartości. Po drugie, faktoring wiąże się z mniejszym ryzykiem transakcyjnym, ponieważ obejmuje trzy podmioty: firmy faktoringowe, wystawcy faktur i płatnicy. Z tego powodu firmy finansowe są aktywne w zapewnianiu tego finansowania zarówno małym, jak i średnim firmom.

Faktoring dla małych w firm z gorszą sytuacją finansową

Dla firm z sektora MŚP ważna jest również elastyczność i indywidualne podejście w zakresie ryzyka handlowego. W faktoringu firma najczęściej przeprowadza analizę ryzyka w oparciu o źródło spłaty zadłużenia. Oznacza to, że najważniejsza jest rzetelność płatności strony transakcji dokonującej zakupu (płatnika). Takie podejście daje możliwość bycia faktorantem od firmy, która jest nowa na rynku i ma jeszcze niewyrobioną reputację. Taka firma nigdy nie spełniłaby rygorystycznych standardów bankowych, tym bardziej jeśli ma słabsze wyniki finansowe. Oznacza to, że faktoring jest dostępny nawet dla małych firm, które zalegają z regulowaniem zobowiązań publicznoprawnych wykazanych w KRD.

Faktoring dla MŚP umożliwia finansowanie od jednej faktury

Ze względu na różnorodność usług faktoringowych dostępnych na rynku finansowym, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy można znaleźć odpowiedni rodzaj faktoringu. Duże firmy często korzystają z faktoringu na podstawie wspólnych zleceń, innymi słowy jest to faktoring całego obrotu od wielu płatników, gdzie limity faktoringowe sięgają milionów złotych. Ten rodzaj faktoringu nie jest odpowiedni dla potrzeb małych firm. Dla nich najbardziej sensowne jest skorzystanie z innej usługi faktoringowej, tj. faktoring dla MŚP. Tego typu firmy umożliwiają przedsiębiorcom sfinansowanie obrotów na poziomie nawet 150 000 000 zł, nawet jeśli płatnik jest tylko jeden. W praktyce oznacza to, że wystarcza jedna faktura, którą można zgłosić do faktoringu.

Dla małych i średnich firm, które okazjonalnie potrzebują gotówki, jest to idealna opcja faktoringu. Przedsiębiorcy mogą sami decydować, które faktury przedłożyć i kiedy uzyskać finansowanie.

Faktoring – rozwój małych i średnich firm

Największą zaletą korzystania z faktoringu jest możliwość szybkiej poprawy płynności finansowej firmy. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach firmy mogą nie mieć dostępu do zamrożonych kwot na fakturach nawet przez wiele miesięcy. Dzięki usługom faktoringowym zyskuje się dodatkowe finansowanie i ochronę przed przykrymi zaległościami i zatorami płatniczymi.

Prostota całego procesu to kolejna z zaleta, która przemawia za faktoringiem. Mogą z niego skorzystać małe i średnie firmy, które nie posiadają jeszcze wystarczającej zdolności kredytowej z powodów takich jak niewielka historia na rynku. Procedura nie jest skomplikowana i nie wymaga między innymi sprawdzenia historii zadłużenia.

Kolejną ważną dla wielu przedsiębiorców opcją jest informacja o kontrahentach, z którymi współpracują. Firma faktoringowa może sprawdzić wiarygodność finansową i ocenić, czy transakcja zakończy się sukcesem. Dzięki temu współpraca między obiema firmami jest bardziej przejrzysta i przebiegać będzie na uczciwych zasadach, w związku czym spodziewać się można prawidłowego rozwoju działalności biznesowej.

Warto podkreślić, że firmy faktoringowe wspierają swoich klientów nawet wtedy, gdy kontrahent okazuje się oszustem i nie spłaca zadłużenia w terminie. W takim przypadku doświadczenie faktora może być bardzo pomocne.

Należy jednak pamiętać, że istnieje różnica między kredytem, a faktoringiem. Pieniądze, które otrzymuje się w ramach faktoringu można wykorzystać na wiele sposobów – użyć je w trudniejszych okresach swojej działalności, zainwestować je lub pokryć pilne długi. Natomiast kredyty bankowe umożliwiają instytucjom kontrolować wydatki przedsiębiorcy.

faktoring

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Główną zaletą faktoringu jest to, że pozwala on firmie zachować płynność finansową. Jeśli prześle się faktorowi fakturę zawierającą termin odroczonej płatności, można otrzymać do 100% wskazanej na niej kwoty, w zależności od wcześniej uzgodnionych i zawartych w umowie warunków. Daje to natychmiastowy dostęp do gotówki potrzebnej na bieżące potrzeby, np. zakup materiałów, opłacenie ZUS i innych firmowych wydatków.

Jednak faktoring to nie tylko możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy. Jako przedsiębiorca warto mieć również świadomość innych zalet faktoringu:

  • minimum formalności – faktoring często porównywany jest do kredytu obrotowego. Aby jednak otrzymać taki rodzaj pożyczki, przedsiębiorcy muszą posiadać zdolność kredytową. W faktoringu zdolność kredytowa kontrahenta faktoringu nie ma żadnego wpływu na osiągnięcie limitu faktoringowego. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać limit faktoringowy na podstawie samego oświadczenia.,
  • prosty sposób przekazywania faktur – brak konieczności księgowania wystawionych faktur. Faktury za finansowanie można przesyłać do faktora przez Internet. Dzięki temu pieniądze trafiają na konto przedsiębiorcy nawet tego samego dnia,
  • ochrona przed zatorami płatniczymi – faktoring umożliwia dostęp do środków z faktur w okresie znacznie krótszym niż 30, 90 czy 120 dni, minimalizując tym samym ryzyko zatorów płatniczych, jednego z głównych problemów z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy.

Jeżeli ktoś zastanawia się nad skorzystaniem z faktoringu, musi wiedzieć, że ta metoda finansowania ma pozytywny wpływ na sytuację finansową firmy. Dzięki dostępowi do środków finansowych jest się w stanie regulować zobowiązania w uzgodnionych terminach. Usługi faktoringowe skierowane są zarówno do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.