Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Faktoring klasyczny – zalety i korzyści

05.01.2023

Faktoring klasyczny – na czym polega?

Faktoring można określić, jako jeden ze sposobów na zewnętrzne finansowanie bieżących wydatków danego przedsiębiorstwa. Umowa faktoringu jest zawierana pomiędzy dwoma stronami, a mianowicie faktorem, którym może być np.:. Bank, a faktorantem, czyli daną firmą, która to posiada faktury z odtroczonym terminem płatności, które nie zostały dotychczas uregulowane. Taka umowa może przewidywać otrzymanie przez przedsiębiorcę nawet całości kwoty, która znajduje się na fakturze. W rzeczywistości na uczestnictwo w faktoringu w niektórych sytuacjach musi zgodzić również kontrahent zwany w tym kontekście odbiorcom lub dłużnikiem faktoringowym. Same warunki i zasady dotyczące przeprowadzenia faktoringu są zawierane między dwoma wcześniej wymienionymi, obligatoryjnymi stronami umowy. Pomimo że kiedyś pokutował mit, że faktoring to rozwiązanie dedykowane jedynie dla dużych przedsiębiorstw, to dziś wiadomo, że z jego wszystkich zalet mogą z powodzeniem korzystać małe i średnie firmy, a także start-upy.

 

Faktoring klasyczny, jako sposób na dodatkowe finansowanie i zwiększenie płynności finansowej

 

Faktoring klasyczny to doskonały sposób na sfinansowanie należności przed zapadnięciem terminu ich wymagalności. Dzięki pozyskaniu i odblokowaniu przez przedsiębiorstwo środków finansowych pochodzących z zamrożonych i nieuregulowanych dotychczas faktur jest ono w stanie zwiększyć swoją płynność finansową. Warto podkreślić, że dla wielu firm jest to jeden z najwygodniejszych sposobów na poprawę tego aspektu działalności. Taki zastrzyk gotówki stwarza nowe możliwości m.in. dla rozwoju dla danej firmy, a jednocześnie okazuje się zbawienny, gdy przedsiębiorstwo jest w prawdziwej potrzebie i byłoby narażone z powodu braku dostatecznych środków na opóźnienia w płatnościach, a jak wiadomo natychmiastowe pozyskanie dodatkowych pieniędzy, nie należy do łatwych zadań. Wpływy pochodzące z klasycznego faktoringu charakteryzują się przewidywalnością i regularnością, co gwarantuje tak cenioną przez przedsiębiorców stabilność. Warto podkreślić, że środki finansowe są otrzymywane przez firmę niemalże od ręki, a nierzadko nawet w tym samym dniu, w którym została wystawiona faktura, kiedy jeszcze nie upłynęły od tego momentu 24-godziny, co stanowi kolejną korzyść z zastosowania tego rozwiązania. W ten sposób zobowiązania, które posiada dana jednostka gospodarcza, mogą zostać uregulowane niemalże natychmiast.

Faktoring klasyczny zalety i korzysci

Faktoring klasyczny jest doskonałym sposobem na szybkie pozyskanie środków finansowych bez konieczności dopełnienia szeregu formalności

Przedsiębiorstwo, które w związku ze zwlekaniem kontrahentów z opłaceniem faktur i brakiem środków finansowych na bieżące wydatki związane z koniecznością opłacenia składek, czy zakupu materiałów koniecznych do kontynuowania produkcji musi podjąć odpowiedzialną decyzję dotyczącą wybrania sposobu na pozyskanie potrzebnych pieniędzy. W tej sytuacji firma najczęściej korzysta z dwóch podstawowych możliwości, czyli zaciągnięcia kredytu dla firm lub skorzystania z faktoringu klasycznego. Podczas gdy do zawarcia kredytu przedsiębiorstwo musi wypełnić szereg formalności i wykazać zabezpieczenia, które posiada, co wydłuża proces jego uzyskania i utrudnia jego przyznanie, w przypadku faktoringu najistotniejsza dokumentacja finansowa wraz z informacjami dotyczącymi dotychczasowej współpracy ze swoimi kontrahentami są w pełni wystarczające do zawarcia takiej umowy. Oprócz tego przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć odpowiednie faktury, ale w dzisiejszych czasach można to z powodzeniem zrobić przez internet. Ponadto niezwykle istotną kwestią w przypadku przyznawania kredytu jest zdolność kredytowa firmy, co nie jest tak ważne w przypadku faktoringu. Dana instytucja finansowa może mieć wobec przedsiębiorstwa swoje własne wymagania, lecz są one znacznie mniej restrykcyjne w porównaniu z tymi związanymi z kredytem bankowym. Właściciele firm, którym zależy na ograniczeniu formalności do minimum, chętnie korzystają z tej alternatywy. Inną ważną kwestią w kontekście różnic między kredytem operacyjnym a faktoringiem klasycznym, o której warto pamiętać, jest błędne przekonanie wielu przedsiębiorców, że faktoring i dodatkowe usługi z nim związane są znacznie bardziej kosztowne w porównaniu z kredytem. W rzeczywistości ceną, jaką należy ponieść za obie usługi, jest porównywalna.

Szczegółowa analiza kontrahentów przeprowadzona przez profesjonalistów

Podmiot podpisujący umowę z firmą faktoringową może liczyć na udzielenie przez nią dodatkowych usług w postaci m.in. zweryfikowania wiarygodności, a także wypłacalności kontrahentów. Taka rzetelna i szczegółowa analiza stanowi dla przedsiębiorstwa niezwykle istotną, a zarazem przydatną informację dotyczące m.in. tego, czy dłużnik znajduje się na białej liście podatników VAT. Warto podkreślić, że taka instytucja finansowa nie decyduje się na wykupienie faktur tych kontrahentów, którzy są w jej opinii zagrożona niewypłacalnością. Wynika to z faktu, że ryzyko dotyczące nieuiszczenia opłaty przez dłużnika faktoringu w momencie zawarcia umowy jest przeniesione na firmę faktoringową, która to staje się odpowiedzialna za administrowanie należności. Z tego względu faktorant może być pewien, że wiarygodność płatnicza jego dłużników została dokładnie sprawdzona.

Faktoring klasyczny, jako sposób na ograniczenie zatorów płatniczych

Zatory płatnicze to dość powszechny problem, który jest niezwykle często spotykany w polskim biznesie. Mimo wprowadzonych w 2020 roku regulacji prawnych związanych ze skróceniem terminów płatności do okresu 30 lub 60 dni, firmy w dalszym ciągu borykają się z zatorami płatniczymi i koniecznością oczekiwania na uiszczenie przez odbiorcę płatności przez 90, 120, a nawet kilkaset dni. Warto pokreślić, że problem ten jest niezwykle powszechny. Ponad 90% przedsiębiorstw zmaga się z nieotrzymywaniem opłat w ustalonym wcześniej terminie, co może w istotny sposób zmniejszać ich płynność, a nawet stwarzać realne ryzyko bankructwa. Na szczęście faktoring klasyczny jest doskonały sposobem na zachowanie przez daną jednostkę gospodarczą płynności finansowej. Zmniejszenie ryzyka zatorów płatniczych to jeden z kluczowych powodów’ dla których przedsiębiorstwa korzystają z tej usługi tak chętnie.

Faktoring klasyczny, jako sposób na sprawniejszą współpracę z kontrahentami

Kontrahenci, którzy są jedną ze stron faktoringu, zostaną o tym fakcie poinformowani. Zdarza się, że istnieje konieczność wyrażenia przez nich zgody, ale występuje ona tylko wtedy, gdy umowa, która ma zostać zawarta, przewiduje zakaz cesji, ale nawet gdy dłużnik faktoringowy nie wyrazi takiej zgody, firma może skorzystać z alternatywy w postaci faktoringu tajnego. Jednostki gospodarcze, które informują swoich kontrahentów o tym fakcie, zauważają, iż fakt ten sprawia, że przykładają oni znacznie większą wagę do uiszczania płatności w ustalonym wcześniej terminie. Eliminacja problemu związanego z nieuregulowanymi fakturami to jeden z powodów, dla których firmy korzystają z klasycznego faktoringu coraz chętniej, a popularność tego rozwiązania wzrasta.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.