Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Ile kosztuje faktoring?

10.10.2023

Faktoring to komfortowy sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia firmom zachowanie płynności finansowej. Istnieją jego różne rodzaje – faktoring wierzytelnościowy i zobowiązaniowy, faktoring bez regresu i z regresem, faktoring jawny i półjawny, a także krajowy i międzynarodowy, importowy i eksportowy. Możliwości są różne, w zależności od potrzeb faktoranta i okoliczności, w jakich prowadzi on swoją działalność. Trzeba pamiętać o tym, że koszty faktoringu będą się różniły w zależności od oferty danego faktora. Faktorzy pobierają różnego rodzaju opłaty – należą do nich przede wszystkim odsetki, prowizje oraz koszty dodatkowe. Należy być na to przygotowanym i wiedzieć, na jakie czynniki zwracać uwagę podczas wyboru oferty.

Na co zwracać uwagę w ofercie faktoringu?

Przedsiębiorcy oczekują, że oferta będzie obejmowała niskie ceny, wygodę i szybkość działania, będzie zaprezentowana w sposób przejrzysty. Kluczowy jest w tym przypadku sprawny proces weryfikacji i zredukowanie liczby formalności do minimum. Trzeba dodatkowo pamiętać o szczegółach koniecznych do wzięcia pod uwagę. Ważne są aspekty takie jak:

  • limit faktoringowy – mówi o tym, do jakiej kwoty można uzyskać finansowanie i jak dużo będzie to kosztowało,
  • rodzaj faktora,
  • koszty oraz opłaty dodatkowe,
  • warunki udzielenia finansowania, takie jak minimalny okres prowadzenia działalności, wiek przedsiębiorcy czy minimalna wysokość faktury,
  • pozostałe warunki, w tym czas na wypłacenie środków,
  • rzetelność partnera – jego przynależność do organizacji branżowych.

Jakie są podstawowe koszty faktoringu?

Faktorzy pobierają różne opłaty związane ze swoją własną polityką finansową. W niektórych przypadkach niższe będą odsetki, a wyższa prowizja, w innych nie będzie żadnych dodatkowych stałych opłat, jedynie prowizja i odsetki. Podstawowe koszty faktoringu to na ogół prowizja przygotowawcza, prowizja faktora oraz odsetki.

Prowizja przygotowawcza

Prowizji przygotowawczej nie pobierają wszyscy faktorzy. Jeśli jednak tak się dzieje, opłata jest pobierana na samym początku i dotyczy przygotowania umowy i analizy wiarygodności kredytowej przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów. Może to być opłata o określonej kwocie lub wartość procentowa od limitu faktoringowego.

Prowizja faktoringowa

Prowizją faktoringową nazywa się procentową wartość od kwoty brutto faktury lub od wypłaconej zaliczki. Na ogół jest to prowizja o wysokości między 0,2% a 3% w skali miesiąca. Trzeba pamiętać, że dostępne są różne opcje. Jeśli prowizja ma być naliczana dziennie, płaci się wyłącznie za faktyczny okres finansowania.

Odsetki

Istnieją dwa rodzaje odsetek. Odsetki kapitałowe to wynagrodzenie przysługujące faktorowi za korzystanie z jego kapitału. Odsetkami za opóźnienie nazywa się z kolei rekompensatę dla faktora za nieterminowe uregulowanie płatności. Faktorzy przyjmują jednak różnego rodzaju modele w kwestii naliczania ich. Odsetki mogą być naliczone od zaliczki wypłaconej przedsiębiorcy bądź od 100% wartości brutto finansowanej faktury. Faktoring pełny wiąże się z naliczaniem odsetek z góry w momencie wypłaty zaliczki. Na konto trafia kwota z faktury pomniejszona właśnie o odsetki. Istnieje też możliwość naliczania odsetek z dołu. Oznacza to, że firma faktoringowa na koniec miesiąca wystawia fakturę do uregulowania samodzielnego lub obejmującego potrącenie kwoty przy rozliczaniu finansowanej faktury.

Czynniki wpływające na koszty faktoringu

Z czego wynikają różnice w ofertach różnych faktorów? Ważna jest tu polityka finansowa faktora. Jak już wspomniano, niektórzy pobierają wyższe prowizje kosztem niższych odsetek. Koszt faktoringu będzie zależny od liczby kontrahentów objętych nim. Większa liczba osób wiąże się z mniejszym ryzykiem i niższymi opłatami. Istotna będzie również liczba faktur objętych faktoringiem. Więcej faktur o małej wartości oznacza konieczność włożenia większej ilości pracy przez faktora, co z kolei wiąże się z podwyższeniem opłat przygotowawczych, administracyjnych i innych.

Pozostałe koszty podczas zawierania umowy faktoringowej

Nie wszyscy faktorzy decydują się tylko na pobieranie opłat podstawowych. Różne rodzaje faktoringu i niestandardowe usługi będą wiązały się z opłatami dodatkowymi. Niektóre z nich to np.:

  • opłata za obsługę prawną naliczana przez banki,
  • opłata za analizę wiarygodności kontrahentów,
  • opłata za niewykorzystanie limitu,
  • opłaty za dodatkowe usługi, w tym przygotowanie aneksów, raportów, przelewy itp.

Oczywiście rodzajów tych opłat jest więcej, dlatego należy wcześniej sprawdzić dokładnie umowę przed jej podpisaniem.

Odliczenie kosztów faktoringu od podatku

Wydatki z tytułu korzystania z usługi faktoringowej zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, stąd też możliwe jest odliczenie ich od podatku. W przypadku usług faktoringowych obowiązuje opodatkowanie VAT w wysokości 23%. Trzeba przy tym uważać na fałszywe firmy, które opodatkowują swoje usługi mimo że nie powinny tego robić. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez firmę pseudo-faktoringową może zostać zakwestionowane na podstawie art. 88. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Błędna deklaracja VAT może skutkować karą. By zminimalizować ryzyko należy sprawdzić, czy faktor jest członkiem Polskiego Związku Faktorów i wybierać firmy oferujące usługi dodatkowe, takie jak monitoring należności i weryfikacja kontrahentów.

Faktury po terminie płatności

Wybierając faktoring trzeba pamiętać o tym, że finansowaniu podlegają wyłącznie faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. W przypadku faktur przeterminowanych pozostaje windykacja dłużników online. Im szybciej zacznie się ściągać dług, tym większą ma się szansę na uregulowanie zobowiązania przez kontrahenta.

Przykładowy rzeczywisty koszt faktoringu

Warto wykorzystać przykład do przeanalizowania możliwych, rzeczywistych kosztów faktoringu. Przyjmowane są następujące założenia:

Wartość faktury – 5000 zł brutto,

Termin finansowania – 30 dni,

Odsetki – 0%,

Prowizja – 0,08% dziennie.

Wówczas w koszt faktoringu nie będą wpisane żadne odsetki, a prowizja po odliczeniu podatków będzie wynosiła 79,02 zł. Obecnie dostępny jest szereg programów online, które udostępniają kalkulator finansowania faktury. Umożliwia on obliczenie rzeczywistych kosztów faktoringu i oszacowanie, czy dana oferta jest rzeczywiście opłacalna.

Czy opłaca się skorzystać z faktoringu?

Faktoring online zapewnia nie tylko szybki dostęp do pieniędzy zamrożonych w wystawionych fakturach. Wiąże się on ze znacznie większą ilością długofalowych korzyści dla biznesu. Możliwość natychmiastowej wypłaty środków pozwala małym przedsiębiorstwom na zoptymalizowanie w dużym stopniu kosztów firmy. Faktoring ułatwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i uzyskiwanie korzystnych, nawet kilkunastoprocentowych rabatów u dostawców. Rabaty te wpływają z kolei na obniżenie kosztów produkcji i umożliwiają oferowanie klientom lepszych cen. Faktoring daje także dostęp do środków na rozwój biznesu. Zatrudnianie nowych pracowników i kupowanie materiałów usprawnia realizację aktualnych zleceń i ułatwia przyjmowanie nowych. Faktoring sprawdza się w wielu branżach, lecz w przypadku kilku jest szczególnie opłacalny. Skorzystają na nim przede wszystkim firmy, które potrzebują stałego dopływu środków finansowych i jednocześnie działające w branży, w której stosowanie odroczonych terminów płatności jest szczególnie częste. Można tu przytoczyć przykład branży transportowej, a także firm handlowych.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.