Zarząd Spółki

Piotr Gąsiorowski

Prezes Zarządu

z wykształcenia prawnik (od 12 lat radca prawny), specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa wekslowego, upadłościowego, procesu cywilnego i arbitrażu. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w usługach faktoringowych, od 7 lat uczestniczy w tworzeniu i zarządzaniu spółkami z tego obszaru.