Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?

11.10.2023

Posługując się językiem potocznym, często dochód oraz przychód używane są zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że nie są to synonimy, a dwa odrębne wyrażenia, które znaczą co innego. Wyjaśniając różnicę między dochodem a przychodem, istotne jest również posługiwanie się i zrozumienie takich zwrotów jak koszt i zysk. Niestety, albo stety, wszystko bowiem sprowadza się do matematycznych działań, których efektem jest albo dodatni albo ujemny wynik dla przedsiębiorstwa.

Czym jest przychód – charakterystyka i definicja.

Okazuje się, że przychód jest jednym z najbardziej mylących terminów i elementów w działalności gospodarczej, niemal dla wszystkich przedsiębiorców, prowadzących własną działalność gospodarczą. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ przychód nie oddaje sytuacji realnej, czy produkt lub usługa faktycznie zostaną wykonane lub sprzedane z zyskiem. Z tego powodu przychód jest wyłącznie materialnym wpływem, który ma niejako być drogą samą w sobie do uzyskania ostatecznego dochodu.

Warto zauważyć, że każda opłacona przez kontrahenta faktura, czy każdy zapłacony przez klienta paragon w świetle polskiego prawa stanowi przychód firmy. Czy jednak oznacza to, że przedsiębiorstwo zarobiło pieniądze i można powiedzieć, że jest rentowne? Otóż nie można tego w tak jednoznaczny sposób rozumować. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że przychód wcale nie musi być wyrażony w formie pieniężnej. Według obowiązujących przepisów przychód to także są elementy trwałe o charakterze majątkowym. Patrząc od strony podatkowej, każdy przychód prowadzi do powstania konsekwencji w postaci konieczności rozliczenia podatku dochodowego. To co dokładnie uważane jest jako przychód przedsiębiorstwa szczegółowo określa artykuł 12 o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którym warto się zapoznać. Ciekawostką dla niektórych okazuje się fakt, ze oprócz tradycyjnej wypłaty za przychód uważa się między innymi karnet na siłownię, czy ekwiwalent za dotychczas niewykorzystany urlop.

Koszty uzyskania przychodu.

Kolejnym niezbędnym krokiem do rozliczenia przychodu i późniejszego dochodu są poniesione koszty uzyskania przychodu. Prawdą jest, że każdy wyprodukowany towar, czy wykonana usługa niesie za sobą rożne rodzaju woła poniesiony przez wykonawcę. Dlatego też kosztem uzyskania przychodujesz każdy wydatek poniesiony w celu zyskania, utrzymania lub zabezpieczenia przychodu. Oczywiście nie jest tak, że przedsiębiorca bezkarnie wszystko może sobie wrzucić w koszty i tym samym zmniejszyć podatkowe zobowiązania. Każdy koszt musi zostać uzasadniony, z kolei w przypadkach wątpliwych można spodziewać się kontroli Urzędu Skarbowego. Wtedy to przedsiębiorca ma obowiązek wykazać zasadność poniesionego wydatku, w przeciwnym razie będzie traktowane to jako przestępstwo, za które przewidziane są kary.

Aby móc wydatek zaliczyć do kosztów trzeba spełnić kilka warunków:

  • koszty zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • koszty muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jej charakterem;
  • koszty uczą zostać odpowiednio udokumentowane;
  • koszty nie mogą nosić znamion wydatków o charakterze prywatnym dla przedsiębiorcy.

Oczywiście komputer służbowy, czy telefon to postawowe narzędzia pracy, więc bez problemu mogą stać się kosztami uzyskania przychodu. Nawet kolacje z kontrahentami i takie drobnostki jak kawa, w przypadku zatrudniania pracowników. Jednak wystawne akwarium w centrum biura, mimo, że robi ogromne wrażenie i może przyciągnąć potencjalnych klientów, z pewnością przez skarbówkę zostanie uznane za niezasadne. Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewien, czy daną rzecz można zakwalifikować jak wydatek firmowy, zawsze ma możliwość skorzystania i poproszenia Urząd Skarbowy o indywidualną interpretację. Takie rozwiązanie będzie najbezpieczniejszym wyjściem i pomoże uniknąć potencjalnych problemów z urzędnikami.

Najbardziej problematyczną kwestią okazują się koszty paliwa samochodowego. Samochód bardzo często jest podstawowym środkiem przemieszczania się, jednak oprócz korzystania z niego do celów służbowych, nierzadko wykorzystywany jest w celach prywatnych. Ma to miejsce najczęściej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zazwyczaj cała fakturę otrzymaną za paliwo przedstawiają jako kosz swojej działalności. Dlatego też należy mieć na uwadze, że obecnie obowiązuje pewna zasada. Jeżeli pojazd samochodowy wykorzystywany jest w sposób prywatny, jak i służbowy, można odliczyć jedynie 75% wartości faktury całościowej. W przypadku czynnych podatników VAT, czynników decydujących o odliczeniu kosztu jest jeszcze więcej i są bardziej skomplikowane.

Wszystkie opisane zasady mają zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw rozliczających się na tzw. zasadach ogólnych. Z kolei w przedsiębiorstwach rozliczających się zryczałtowaną formą opadotkowania, koszty uzyskania przychody nie mają żadnego znaczenia, gdyż ta forma opodatkowania w ogóle ich nie uwzględnia.

Czym jest dochód – charakterystyka i definicja.

Z dochodem mamy do czynienie dopiero wtedy, kiedy przychod jest większy od kosztów jego uzyskania. W przeciwnym wypadku mówimy o stracie. Poza wspomnianymi wcześniej kosztami uzyskania przychodu, należy uwzględnić również wydatki związane ze składami ZUS. Dlatego też można powiedzieć, że dochód jest realnym i rzeczywistym zyskiem przedsiębiorstwa.

Dochód pierwotny stanowi początkowy punkt wyjścia i podstawę do obliczenia podatku dochodowego. Uzyskana nadwyżka znana jest pod nazwą dochodu brutto. Z kolei nadwyżka z przychodów nad poniesionymi kosztami ich uzyskania to nic innego jak dochód netto. I właśnie dopiero ten wynik jest wyznacznikiem tego, ile przedsiębiorca realnie zarobił.

W jaki sposób obliczyć dochód?

Chociaż niemal każdy w szkole średniej powtarzał, że matematyka nijak nie przyda się w dorosłym życiu, nic bardziej mylnego. Ostateczne równanie, które pozwoli otrzymać osiągnięty dochód to różnica między przychodami firmy, a kosztami uzyskania owych przychodów.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

Prawidłowe ustalenie wysokości osiągniętego dochodu, jak również przychodu, od roku 2023 jest jeszcze bardziej istotne, bowiem właśnie od ich wysokości uzależniona jest wysokość opłacanej składki zdrowotnej, która wynosi, tak samo jak w przypadku osób pracujących na etacie, czyli 9% dochodu. Obecnie kwota wolna od dodatku wynosi 30 tysięcy złotych. W przypadku zyskania większego dochodu, należy odprowadzić 12%, jednak tylko w sytuacji, kiedy dochód będzie niższy niż 100 000. Po przekroczeniu wyżej wymienionej kwoty podatek wzrasta aż do 32%.

Efektem jest albo zysk albo strata, które następnie zostają opodatkowane. Z tego względu tak wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą stara się w optymalny sposób manewrować przychodami i kosztami, tak aby w ostatecznym rozrachunku wykazać przed właściwym sobie Urzędem Skarbowym jak najniższy dochód, aby tym samym zapłacić niższy podatek. Tego typu rozwiązanie sprawdzi się wyłącznie na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdzie firm generuje więcej kosztów niż zysku, a spora ich część wykorzystywana jest na dalszy rozwój firmy. Z perspektywy czasu jednak taka strategia posiada liczne wady. Najważniejszą z wad jest niska ocena rentowności przedsiębiorstwa z perspektywy zewnętrznych kontrahentów. Dlatego też, taki przedsiębiorca może mieć problemy z uzyskaniem kredytu ze strony banku, ponieważ znacząco spada ocena zdolności kredytowej.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.