Najszybszy faktoring dla MŚP w Polsce

Nie musisz czekać na termin
płatności.

Pieniądze możesz
mieć od razu!

Płaca minimalna w 2024 roku – o ile wzrośnie?

25.01.2024

Dzisiaj skoncentrujemy się na analizie aktualnej sytuacji płacy minimalnej w Polsce w 2024 roku. Przyjrzymy się, jak zmiany w wynagrodzeniach wpływają zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Pod lupę weźmiemy także stawki godzinowe dla umów zlecenia oraz to, jak taka pensja kształtuje się na niepełnych etatach. Dodatkowo zwrócimy uwagę na faktoring jako narzędzie zapewniające płynność finansową, szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw w obecnej sytuacji ekonomicznej.

Najniższa krajowa w 2024 – ile wyniesie?

Począwszy od stycznia, minimalne wynagrodzenie dla pracowników wzrosło do 4 242 zł brutto. Planowane jest dalsze zwiększenie tej kwoty od lipca, kiedy to płaca minimalna ma osiągnąć poziom 4 300 zł brutto. Te zmiany wynikają z potrzeby dostosowania wynagrodzeń do bieżącej sytuacji ekonomicznej, w której główną rolę odgrywa wzrost cen. Inflacja, jako podstawowy wskaźnik, bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania, dlatego rząd podjął decyzję o podniesieniu wynagrodzenia, by zapewnić pracownikom większą stabilność finansową.

faktoring

Stawka godzinowa na umowie zleceniu w 2024 r.

Od pierwszego stycznia stawka ta wynosi 27,70 zł brutto. Następnie, od pierwszego lipca, planowane jest jej zwiększenie do 28,10 zł brutto. Oznacza to, że osoby pracujące na umowę zlecenie otrzymują około 24,75 zł netto na rękę od stycznia, a od lipca kwota ta wzrośnie do około 25,10 zł netto. Warto zauważyć, że kwota netto, czyli ta otrzymywana przez pracownika, może się różnić w zależności od indywidualnych składek oraz zwolnień podatkowych.

Płaca minimalna w 2024 roku – ile na rękę?

Na początku roku, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, pracownicy otrzymują na rękę 3 221,98 zł. Ta suma reprezentuje wynagrodzenie netto po wszystkich odliczeniach. Od lipca natomiast, kiedy następuje kolejna zmiana wynagrodzenia, pracownicy zaczną otrzymywać 3 261,53 zł na rękę. Zarówno pracodawcy, jak i etatowcy muszą dostosować się do tych zmian, planując swoje finanse i budżety. Dla pracodawców oznacza to reorganizację struktury płacowej, a dla pracowników – dostosowanie planów wydatków.

Płaca minimalna na niepełnym etacie – jak się kształtuje?

Pracownicy zatrudnieni na część etatu otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do przepracowanych godzin.

  • Dla osób pracujących na 3/4 etatu, płaca od początku roku wynosi 3 181,50 zł brutto. Pracownicy na 1/2 etatu otrzymują 2 121 zł, na 1/3 – 1 414 zł, a na 1/4 – 1 060,50 zł.

  • Od lipca dla osób pracujących na 3/4 etatu płaca wzrośnie do 3 225 zł brutto, dla 1/2 etatu do 2 150 zł, dla 1/3 do 1 433,33 zł, a dla 1/4 do 1 075 zł.

Dla pracowników na niepełnym etacie, te podwyżki oznaczają wzrost ich dochodów, dając im możliwość lepszego radzenia sobie z kosztami życia. Zwykle dotyczy to studentów lub uczniów.

Płaca minimalna a koszty pracodawcy

W styczniu 2024 roku, kiedy płaca minimalna brutto wzrosła do 4 242 zł, pracodawcy w Polsce zetknęli się ze wzrostem całkowitych kosztów zatrudnienia. Koszty te wzrosły do 5 110,76 zł za pracownika. Ten wzrost obejmuje nie tylko samą płacę, ale także związane z nią obciążenia, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Następnie, w lipcu tego roku, minimalna pensja wzrośnie do 4 300 zł brutto, co spowoduje kolejny wzrost całkowitych kosztów dla pracodawcy do 5 180,64 zł.

faktoring

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna jest to ustawowo ustalona najniższa kwota, jaką pracodawca może legalnie wypłacić pracownikowi za jego pracę. Jest to suma, która zapewnia podstawowe wynagrodzenie dla etatowca i jest ustalana przez rząd. Jej głównym celem jest ochrona pracowników przed zbyt niskim wynagrodzeniem, które nie pozwalałoby na pokrycie podstawowych kosztów życia. Ma ona duże znaczenie w gospodarce, ponieważ stanowi podstawę dla wynagrodzeń w wielu sektorach. Zatrudnienie osoby za wynagrodzenie niższe niż ustalona pensja minimalna jest uznawane za naruszenie prawa pracy i może skutkować sankcjami dla pracodawcy. Krytycy tego rozwiązania argumentują, że może ona prowadzić do zwiększenia bezrobocia, ponieważ pracodawcy mogą nie być w stanie zatrudnić tyle osób, ile by chcieli, ze względu na wyższe koszty pracy. Zwolennicy natomiast podkreślają, że płaca minimalna zapewnia pracownikom godziwe warunki życia i chroni ich przed wyzyskiem.

Faktoring – sposób na płynność finansową

Faktoring staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem dla firm, zwłaszcza tych małych i średnich, które odczuwają presję płacową. Jest to forma finansowania krótkoterminowego, która pozwala na szybkie uzyskanie gotówki z niezapłaconych faktur. Proces ten polega na sprzedaży krótkoterminowych należności firmie faktoringowej. W rezultacie przedsiębiorstwa otrzymują natychmiastową płynność finansową, co może być kluczowe w utrzymaniu stabilności operacyjnej. Zaletą jest także ochrona przed ryzykiem niewypłacalności klientów. Faktoring pełny obejmuje nie tylko finansowanie, ale również przejęcie ryzyka niespłacenia należności przez odbiorcę. To znacząco zmniejsza obciążenie finansowe firm, które mogą skupić się na prowadzeniu swojej podstawowej działalności. Takie firmy często oferują też usługi zarządzania należnościami, monitoringu płatności oraz windykacji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne związane z zarządzaniem finansami.

Faktoring klasyczny jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa. Oferuje on różne opcje finansowania, które mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. To sprawia, że staje się on atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form finansowania, takich jak kredyty bankowe. W obliczu wyzwań finansowych, z jakimi mogą się zmagać firmy, faktoring zapewnia szybki dostęp do środków i pomaga w utrzymaniu płynności finansowej. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwa oczekują na płatności od swoich klientów, ale jednocześnie muszą pokrywać bieżące koszty operacyjne, w tym płace pracowników.

Redakcja eFaktor

Zostaw swoje dane! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy.