Korzyści z faktoringu

Dla Faktoranta (sprzedawcy towaru lub usługi, wystawcy faktury)

 • natychmiastowa płatność za dostarczone towary i wykonane usługi
 • uzyskiwanie rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego, terminowego regulowania zobowiązań albo zakupów za gotówkę
 • poprawa przepływów pieniężnych w firmie, likwidacja zatorów płatniczych
 • możliwość akceptacji dłuższych terminów płatności
 • brak obciążenia struktury bilansu firmy
 • weryfikacja wiarygodności kontrahentów
 • poprawa relacji Faktorant – Dłużnik

Dla Dłużnika (odbiorcy towaru lub usługi, płatnika faktury)

 • odroczenie terminu płatności
 • poprawa płynności
 • brak konieczności korzystania z kredytów czy innych form finansowania
 • brak konieczności posiadania zabezpieczeń
 • poprawa wskaźników finansowych firmy
 • możliwość zwiększenia obrotów – dokonywania większych zakupów z odroczonym terminem płatności
 • poprawa relacji Faktorant – Dłużnik