DziennikZachodni.pl – Faktury coraz częściej opłacają osoby trzecie, nie kontrahenci.

– Dla części przedsiębiorców to wyraz perspektywicznego myślenia i planowania rozwoju, dla innych konieczność i ratunek przed bankructwem. Faktoring, czyli mechanizm polegający na przelewie należności z faktury od razu po jej wystawieniu, ale przez podmiot trzeci, zwiększa bezpieczeństwo obrotów handlowych – mówi Piotr Gąsiorowski, eFaktor S.A.